Lokalpolitik

Tre V-profiler i duel

Byrådsprofiler dyster om de lokale V-stemmer

HALS:Det bliver som ventet tre af Venstres nuværende byrådsmedlemmer, der skal dyste om at få den lokale V-lejr repræsenteret i det nye Aalborg Byråd, når der 15. november igen er kommunalvalg. Det står klart, efter at Venstre i Hals Kommune tirsdag aften holdt generalforsamling på Gandrup Kro. Generalforsamlingen blev således fulgt op af et opstillingsmøde, og her var der ingen nye, der meldte sig som kandidater til Ny Aalborg Byråd, efter at V-byrådsmedlemmerne Ane-Marie Viegh Jørgensen, Gandrup, og Hous Keld Jul Vagner og Jørn Martinsen allerede tidligere har meldt sig klar til genopstilling Ud over valget af de tre ovennævnte byrådskandidater blev der i forhold til det nye regionsråd også valgt et lokalt V-bud til denne opgave, og her faldt valget på den forholdsvis nytilflyttede Marian Geller, Ø. Hassing, der er udviklingssygeplejerske på Aalborg Sygehus og et lokalpolitisk endnu helt ubeskrevet blad. Derudover bød generalforsamlingen på blandt andet formand Jens Myhrens årsberetning, og han glædede sig på det landspolitiske plan over, at det efter folketingsvalget fortsat er en borgerlig VK-regering, der leder landet, ligesom han med tilfredshed noterede sig, at den lokale V-folketingskandidat, Inge-Lene Ebdrup, denne gang havde fået fordoblet sit personlige stemmetal. Selvsamme Inge-Lene Ebdrup var i øvrigt også med på generalforsamlingen, hvor hun bidrog til debatlysten med et landspolitisk indlæg. Derudover kunne Jens Myhren fortælle, at der i V's Hals-, Aalborg-, Sejlflod- og Nibe-lejre arbejdes på at etablere en ny, overordnet V-kommuneforening for Ny Aalborg Kommune, og at der holdes en stiftende generalforsamling i forbindelse med denne 15. marts - hvorefter der 5. april holdes et fælles opstillingsmøde. På det kommunalpolitiske plan uddelte Jens Myhren verbale roser til V's byrådspolitikere for at have bidraget til blandt andet renoveringen af kommunens skoler og tiltrækningen af nye virksomheder til kommunen. Dette har imidlertid ifølge Jens Myhren stået i skyggen af den såkaldte Høgsbro-sag, der af V-formanden blev betegnet som "meget uheldig". - Jeg mener, at den sag skulle have været stoppet forlængst, og den sætter Hals Kommune i et meget dårligt lys, tilføjede han. Dette erklærede V-lejrens politiske ordfører og formand for byrådsgruppen, Johannes Elsnab, sig helt og aldeles enig i, da han fortalte de mange fremmødte om V-folkenes arbejde i byrådet. Og han fulgte op med at fastslå, at sagen om Henriette Høgsbro - der i øvrigt selv var til stede på generalforsamlingen - nu bør lukkes så hurtigt som muligt med et forlig mellem den fyrede børnehaveklasseleder og kommunen. I sin byrådsberetning fokuserede Johannes Elsnab endvidere på, at det i forhold til den forestående sammenlægning med Aalborg Kommune gælder om at sikre de fortsatte i den nuværende Hals Kommune, ligesom det over for de fremmødte blev påpeget, at Hals Kommune går ind til kommunesammenlægningen med færdiggjorte renoveringer af både folkeskolerne, ældrecentrene og det kommunale kloaknet.