Lokalpolitik

Tredelt SSP-konsulent

Efter en lang debat og mange meningsudvekslinger besluttede byrådet torsdag at stillingen som SSP-konsulent i kommunen skal deles i tre.

Hele tre gange stemte byrådet, inden der blev fundet et flertal for tredelingen. Et flertal med Venstre inkluderet i børne- og ungeudvalget havde indstillet én fuldtidsansat, men sådan blev det ikke. Da de to konservative ikke stemte imod det socialdemokratiske forslag om en tredeling, var et flertal for den løsning.