Trekronerbørn får fritidsklub

Arbejdsgruppe præsenterer forslag på orienteringsmøde onsdag 25. februar

TREKRONER:En fritidsklub for børn og unge i Trekroner-området er nu næsten en realitet. En arbejdsgruppe har siden september undersøgt mulighederne for at tilbyde områdets mange børn et komme og gå-tilbud både før og efter skoletid. Arbejdsgruppen består af Susanne Meelsen, Sanne Pedersen og Lars Simonsen i tæt samarbejde med skoleinspektør Jens Sørensen og leder af Solstrålen Bente Bech. - Klubben skal henvende sig til de børn, der ikke længere er tilknyttet SFO, altså børn fra fjerde til syvende klassetrin, fortæller arbejdsgruppen. - Vi er et landdistrikt, og det er derfor ikke alle, der lige kan smutte ind til naboen eller over til en kammerat, hvis man ikke er så tryg ved at være alene hjemme, mens mor og far er på arbejde. En klub kan derfor være med til give tryghed både for børnene, men også for forældrene. Informationsmøde Der holdes informationsmøde om klubben onsdag 25. februar, hvor forventninger, økonomi, regler og indhold bliver hovedemnerne. Klubben planlægges at åbne i marts måned, og indledningsvis begrænses åbningstiden til en enkelt dag om ugen. På sigt er det planen, at klubben skal være åben hver dag, både før og efter skoletid, hvor mange børn alligevel færdes omkring skolen og Landsbycentret. Brugerbetaling Der bliver tale om en form for brugerbetaling, ligesom arbejdsgruppen har søgt fonde om tilskud til indkøb af materialer i forbindelse med etableringen. Arbejdskraft er en anden vigtig faktor. De frivillige, som melder sig som hjælpere, har som regel et arbejde, der har førsteprioritet. - Vi har ikke nødvendigvis behov for professionelle, men bare nogle voksne, der vil være med at give børnene gode oplevelser på deres præmisser. Hygge, sammenhold og kammeratskab skal være i højsædet. Børnene får indflydelse Klubbens indhold er endnu ikke fastlagt. Børnene skal være med til at bestemme, hvad der skal foregå. Arbejdsgruppen forestiller sig, at programmet eksempelvis kan dække idrætslige, håndværksmæssige og friluftsaktiviteter, ligesom lektionlæsning kunne være et godt tilbud. - Vi tror på, at der her i lokalområdet vil være mange voksne, som kan et eller andet, som de gerne vil lære videre. Vores opgave er at finde disse personer og få dem i gang med at lære fra sig. Det kan være alt lige fra at hækle til at kunne samle en bilmotor. Vi er åbne for alle gode ideer. Samarbejdet mellem de forskellige enheder i Trekronerområdet er vigtigt. Derfor har arbejdsgruppen holdt møder med Trekronerskolen, Landbyordningen Solstrålen, Trekroner Idrætsforening og Landsbycentret. - Alle steder har vi mødt en positiv opbakning til tankerne om en fritidsklub.