Redningsvæsen

Trelænget gård brændt af

Det frivillige beredskab fungerede fint, da der søndag morgen var en uvarslet øvelse i Løgstør Kommune. Kommunens beredskab benyttede sig af, at en trelænget gård syd for Vilsted egentlig skulle rives ned i forbindelse med genetableringen af Vilsted Sø. I stedet satte Falcks deltidsmandskab ild til bygningerne og tilkaldte de frivillige, som supplerer ved ildebrande. Fem af de otte i denne del af beredskabet mødte op, hvilket beredskabschef Jørgen Hansen er tilfreds med. Også udrykningstiden samt det arbejde, de frivillige udførte, blev godkendt. Eneste lille anke fra Jørgen Hansen er, at han godt kunne tænke sig flere frivillige til brandberedskabet.