Sæby

Trianglen bliver synlig

HJØRRING:Virksomheder som leverer til skibsfarten, eller som ønsker at komme ind på markedet, kan til vinter møde hinanden under ét tag i Grimstad, Norge. Et Maritimt Partenariat 24.-25. marts er ét af fem konkrete projekter, som er blevet til i kraft af Den Skandinaviske Triangel, vækstalliancen mellem regionerne Nordjylland, Sydnorge og Vestsverige. Målet er at samle 50-60 maritime virksomheder og organisationer til en virksomheds-kontaktbørs. Blandt store indkøbsvirksomheder ligger der tilsagn fra Aker/Kværner Gruppen og Odense Stålskibsværft. På de to dage er der mulighed for hver deltagende virksomhed at mødes individuelt med op til 14 andre, og der planlagt bredere inspirationsmøder med oplæg fra nogle af det maritime næringslivs store virksomheder. Bag det praktiske arbejde med Maritimt Partenariat 2004 står et projektsekretariat med projektleder Henrik Dam, BIC Nord, Johs Bruun Bindslev, TIC Erhvervscenter Nordjylland, Carl-Gustav Morén, Västra Götalandsregionen og Helge Grobæk, Agder Maritimt Forum. Kulturkontaktbørs En lignende kontaktbørs på det kulturelle område bliver planlagt i Borås i Västra Götaland. Ideen er at give regionernes kulturinstitutioner mulighed for at finde hinanden med henblik på samarbejde. Fra dansk side er Sæbys turistchef Inger Grund Pedersen med i tilrettelæggelsen. Et projekt for fjernundervisning, e-learning, forberedes med bl.a. EUC Nord som aktør. Uddannelsesinstitutionen har spydspindskompetance på området. Vendsyssel Udviklingsråd arbejder på at etablere en såkaldt digital bro til landsdelen omkring Borås, Sjuhärad. Man vil bruge samme model kommunikationsplatform, som er udviklet på den elektroniske markedsplads for metalvirksomheder, Metal-supply.com, i Hjørring. På det mediemæssige side er et samarbejde også i gang. De regionale tv-stationer planlægger 10 udsendelser, senere måske flere, med reportager og fortællinger fra hinandens regioner. Den nordjyske kanal TV2Nord er projektansvarlig. En gruppe kvinder planlægger en konference, Fasett 2004, i Göteborg næste efterår. Det erklærede mål er "på sigt at stimulere bæredygtig tilvækst i regionerne ved at kvinder etablerer virksomheder og grænseoverskridende netværk". Der var et lignende arrangement i Arendal sidste sommer, men Trianglens politiske styregruppe kræver nu, at det også bliver åbent for mænd. Styregruppen bevilgede på sit møde i Göteborg i foråret samlet 800.000 kr. til projekterne. - Nu er de første praktiske og synlige elementer i Triangel-samarbejdet en realitet. Så skal det følges op og holdes vedlige politisk, understreger direktør Ole Albæk, Vendsyssel Udviklingsråd.