Trafikforhold

Trillinger med licens til at trille

Trillinger bestod køreprøven på én og samme dag

Man fris­tes til at skri­ve, at de kun­ne have nø­je­des med at tage et kø­re­kort og så skif­tes om det. Det gjor­de Loui­se, til ven­stre, Char­lot­te og Ma­rie Jør­gen­sen hel­dig­vis ikke. I ste­det gik de til kø­re­un­der­vis­ning hos Kjeld Dun­ker. pri­vat­fo­to

Man fris­tes til at skri­ve, at de kun­ne have nø­je­des med at tage et kø­re­kort og så skif­tes om det. Det gjor­de Loui­se, til ven­stre, Char­lot­te og Ma­rie Jør­gen­sen hel­dig­vis ikke. I ste­det gik de til kø­re­un­der­vis­ning hos Kjeld Dun­ker. pri­vat­fo­to

VRÅ:Kørelærer Kjeld Dunker har både haft præster og provster blandt sine elever i de 23 år, han har drevet køreskole. Der har såmænd også været nogle tvillingepar, men da trillingesøstrene Louise, Charlotte og Marie Jørgensen gik i gang med tage kørekort, så var det første gang Kjeld Dunker havde oplevet det. - Det er lidt sjovt, så jeg synes, at det skulle i avisen, for det er ikke hver dag, det sker. Jeg har spurgt flere af mine kolleger, og de har heller ikke oplevet det, fortæller kørelæreren. De tre søstre fyldte 18 år 10. februar og ti dage senere bestod de køreprøven.Normalt er det kørelæreren, der bestemmer, hvornår eleverne skal til køreprøve, men ikke i det her tilfælde. - Jeg var simpelthen nødt til at bede dem på motorkontoret om at bestemme, hvilken rækkefølge de skulle op i, fortæller Kjeld Dunker. Ikke alene har søstrene fødselsdag samme dag. - De har også haft lige mange køretimer, og de bestod også teoriprøven samme dag. Nu kan trillingerne bare trille derudad.