Lokalpolitik

Trio om en kulegravning

SINDAL:På Christiansborg-gangene florerer udtryk som en kulegravningsbande, men det er ofte et ord, som lokalpolitikere ikke vil vedkende sig selv udtrykket kan dække over det samme formål. Nu indstiller økonomiudvalget, at der nedsættes en gruppe af ledende politikere, der skal følge/kulegrave arbejdsmarkedsområdet. Borgmester Søren Risager (V), S-gruppeformand Ivan Leth og socialudvalgsformand Nanna Andersen (V) skal finde ind til kernen af, hvorfor budgettet på området skrider, og samtidig giver et væsenligt bidrag til, at budget 2003 ender med et underskud på i hvert fald 4,7 millioner kroner, hvis ikke der gribes ind med modforanstaltninger. Socialudvalget kom med de første forslag til budgetreduktioner til økonomiudvalgsmødet i mandags.