Nibe

Trip, trap, træsko - Infocenter Nibe springer ud

Normeringen atter på niveau med før hos omdøbte ETC

Girlpower: Trine Friis Holm (tv), le­der Jet­te Grøn­høj, og Su­san Offenhäuser. De to ny­an­sat­te har net­op gæs­tet en ræk­ke tu­rist­virk­som­he­der i Nibeområdet som Sø­lyst Cam­ping, Vildt­farm Nord, Him­mer­lands Fis­ke­park, Vaar Ho­ved­gaard, Seb­ber­sund Kro og Hal­kær Møl­le. Hav­nen i Nibe med næs­ten ny re­stau­rant og et kom­men­de bryg­hus stod også på pro­gram­met. foto: ajs niel­sen

Girlpower: Trine Friis Holm (tv), le­der Jet­te Grøn­høj, og Su­san Offenhäuser. De to ny­an­sat­te har net­op gæs­tet en ræk­ke tu­rist­virk­som­he­der i Nibeområdet som Sø­lyst Cam­ping, Vildt­farm Nord, Him­mer­lands Fis­ke­park, Vaar Ho­ved­gaard, Seb­ber­sund Kro og Hal­kær Møl­le. Hav­nen i Nibe med næs­ten ny re­stau­rant og et kom­men­de bryg­hus stod også på pro­gram­met. foto: ajs niel­sen

NIBE:Erhvervs- og Turistcenter Nibe, ETC., er omdøbt til Infocenter Nibe, der byder på to nye ansigter i folden hos leder Jette Grønhøj: Trine Friis Holm og Susan Offenhäuser. Den 27-årige aalborgenser, Trine Friis Holm, er uddannet serviceøkonom, arbejder 20 timer om ugen hos Infocenter Nibe, og driver ved siden af tøjbutikken Konspiration, Kattesundet i Aalborg, sammen med sin mand. Susan Offenhäuser med 37 somre på samvittigheden er også uddannet serviceøkonom. Hun bidrager med 29 ugentlige arbejdstimer. - Normeringen på Infocenter Nibe er nu atter fuldt på højde med dengang, den var bedst, konstaterer leder Jette Grønhøj. - Nu passer jeg eksempelvis ikke længere biksen stort set alene, som det var tilfældet i en måneds tid. og det levner plads til opgaver ud af huset. Som en aflægger af Aalborg Turist og Kongres Bureau som konsekvens af kommunesammenlægningen bliver Infocenter Nibe i højere grad end tidligere kommunalt finansieret. I tilfældet Nibe forbliver det tidligere ETC. dog sekretariat for handelsforeningen, der får adgang til at købe ydelser fra gang til gang. - Vi har stor erfaring i at løse opgaver for handelsforeningen, og glæder os til fortsat samarbejde, siger Jette Grønhøj. Den nuværende kommunalt finansierede erhvervskonsulent, Finn Lange, skifter arbejdsplads fra rådhuset i Nibe til borgmesterens kontor i Aalborg, men får også kontor på Infocenter Nibe.