EMNER

Trist år for pensionisterne i Hornum

HORNUM:Det kunne have været bedre. Sande ord, der passer fint på Hornum Pensionistforening, der ikke har det let for tiden. Foreningen måtte i efteråret skride til politianmeldelse af sin kasserer - en midaldrende kvinde. Anmeldelsen førte forleden til, at kvinden blev dømt for underslæb og skal betale 2700 kroner tilbage til foreningskassen. Men foreningen har det seneste par år heller ikke just haft det let, når det kommer til at få besat pladserne i bestyrelsen for foreningen, som på et tidspunkt havde et par hundrede medlemmer. Heller ikke på generalforsamlingen forleden lykkedes det at få sammensat en bestyrelse. Bjerregaard Nielsen og Inga Nielsen var på valg, men ønskede ikke genvalg efter et turbulent år. Den ordinære generalforsamling blev afviklet på Værestedet, hvor beretningen i mangel af en medlemsvalgt formand, blev holdt af foreningens tidligere formand Louise Madsen. Det lykkedes hende at finde enkelt lyspunkter i et turbulent år, hvor foreningen har holdt hovedet over vandet med blot tre bestyrelsesmedlemmer. Foreningen har nemlig - trods alt - et godt samarbejde med Østrup Pensionistforening om tilrettelæggelse af bl.a. udflugter og den forestående julefrokost. Foreningens sommerudflugt gik i år til Silkeborg-egnen. Kasserer Bjerregaard Nielsen aflagde regnskabet, der viste et underskud på 1275 kr. Dertil kommer dog inden jul 2700 kr. fra foreningens tidligere kasserer. Til sidst måtte ordstyrer Egon Andersen afslutte generalforsamlingen, da det ikke lykkedes at få valgt en fuldtallig bestyrelse. Der forventes en ekstraordinær generalforsamling i starten af det nyt år.