EMNER

Trist og beskæmmende

ULIGHED:Gabet mellem rig og fattig er vokset i Danmark i gennem de sidste år. De 30 procent af befolkningen, som man i daglig tale kalder middelklassen, er i løbet af syv år reduceret med 110.000 mennesker. Til gengæld er der de sidste otte år kommet flere rige og der er blevet flere fattige. Dette viser nye tal fra Arbejdernes Erhvervsråd. Ifølge tal fra Eurostat er Danmark det land der har haft den største stigning i fattigdom. For mig er dette både trist og beskæmmende. Jeg tror denne øgede fattigdom og ulighed i samfundet bl.a. skyldes kontanthjælpsloftet og startydelsen, som den tidligere borgerlige regeringen har indført. Mange er ramt af de særligt lave ydelser, som rammer svage familier, og betyder at hundreder af svage familier skal klare sig for en indkomst, der ligger langt under niveauet for almindelig kontanthjælp. Vi bliver nødt til at få stoppet denne kedelige udvikling i ulighed, der er opstået under den tidligere borgerlige regering. Jeg har stor tiltror til, at der under et S-SF ledet regering, vil være en mere fair fordelingspolitik, som vil være med til at ændre på uligheden i Danmark.