Trist og trodsig

Digteren Ovid var tilflytter i storbyen Rom, men fandt sig så godt hjemme, at han vanskeligt kunne digte uden den stadige inspiration fra det pulserende liv og de folkelige samlingssteder. På grund af et fejltrin og sine digte, særligt "Elskovskunsten" der ikke passede ind i Augustus' moralpolitik, løb han ind i problemer. Derfor levede han sine sidste 10 år i eksil ved Sortehavskysten, så langt fra Rom som næsten muligt, og det slog ham psykisk ned. I de senere digte omtaler han sin forvisning som "min død". Blandt andet dette har ført til den almindelige antagelse i litteraturhistorien, at Ovids værk i slutningen forfaldt til flæberi og selvmedlidenhed med en ganske hæmningsløs underdanighed over for Augustus. Igen og igen beder han om nåde eller beklager sin skæbne som bortvist fra verdens centrum. Dette indtryk bekræftes for så vidt ved læsningen af Ovids sidste digtsamling, fordansket til "Bitterligheder" af den suveræne oversætter Otto Steen Due. Det er elegier i fem bøger med temaer som sandt venskab, savnet af civilisationen, den barske provins, digterens vanskelige vilkår, rejsens strabadser, kreativitet og meget andet. Ovid vender mange gange tilbage til fejltrinet, dog uden at røbe dets indhold yderligere. Digtene som kilde til hans unåde berøres også flittigt, og det fører til overvejelser over fiktionens status. Ovid mener, at man må give digte længere tøjler end digterne. Han selv er jo ikke præcis den samme som digter-jeget. Due oversætter frisk og frejdig og med fin sans for form. Hans indledning vil rehabilitere Ovids sene poesi. Due tolker faktisk Ovids klagetone og stadige appeller om nåde som udtryk for både mod og trods. Ovid bliver ved med at klage sig under de behørige underdanighedsformler, han benytter bevidst sin ridderstand til at udfordre den kejsermagt, der endnu ikke er fuldt etableret. Læst sådan bliver Ovid frontkæmper for den individuelle frihed under en tiltagende totalitær ideologi. Stadig moderne - og trods klagesangene en vittig og begavet digter. Hans Gregersen kultur@nordjyske.dk Ovids bitterligheder på dansk af Otto Steen Due, 208 sider, 295 kr., Gyldendal

Breaking
Ingen afsluttende prøver for 9. og 10. klasser: 15. april åbner institutioner og skoler for 1.-5. klasse
Luk