Trist stemning i Sct. Georgsgården

Forældre kritiserer, at børn også skal "huses" i skolen i deres fritid

Skolevæsen 18. september 2002 08:00

HOBRO: Stemningen var trist og tung, da bestyrelsen i Sct. Georgsgården holdt et ekstraordinært møde for at drøfte truslen om lukning. Udmeldingen fra børne- og kulturudvalget om, at klubben skal lukke og børnehaven på Houvej i Hvornum gøres kommunal efterlader undren og spørgsmål hos forældrene. - Vi undrer os over, hvordan kommunen forventer at kunne spare 700.000 kroner. Den eneste beskrevne besparelse er huslejen på 150.000 kroner, busbudgettet på 108.000 kroner og forskellen på en lederløn og en pædagogløn. Der sker jo ikke besparelser på personalet, fordi klubbørnene fra Sct. Georgsgården også skal passes af personale på Nordre Skole, siger Anette Stadsgaard, formand i Sct. Georgsgårdens bestyrelse. Klubben for godt 40 børn i 3. klasse og ældre skal ifølge budgetforslaget nedlægges og flyttes til lokaler på Nordre Skole. Det ser forældrene som en klar forringelse. - Det betyder, at vore børn skal "huses" på skolen hele dagen uden et fysisk skift fra skole til fritidshjem. Der lægges tilsyneladende også op til, at ufaglært personale skal have opsynet med vore børn. Det er en uacceptabel løsning, siger Lene Hauch, som udtaler sig på vegne af en række forældre fra Sct. Georgsgårdens klub. Hun frygter, at forældre vil vælge en klub på skolen fra med det resultat, at flere børn må gå hjemme alene eller kommer til at hænge på gaden, i butikkerne eller på biblioteket, som hurtig kan få karakter af varmestue. - Vi er ikke blinde for, at Hobro Kommune nødvendigvis må spare. Men før den lukker vores klub, ønsker vi i det mindste en konstruktiv dialog med politikerne, siger Lene Hauch. Juniorklub Sct. Georgsgården driver også en juniorklub for børn i 4. til 6. klasse. Klubben har åbent et par aftener om ugen i vinterperioden. Børne- og kulturudvalgsformand Jan Hviid (V) har udtrykt håb om, at den kan fortsætte. Men både Lene Hauch og bestyrelsesformand Anette Stadsgaard tager det for givet, at juniorklubben ikke kan drives videre uden en klubordning i dagtimerne. Ifølge forslaget fra børne- og kulturudvalget skal naturbørnehaven på Houvej ved Hvornum leve videre som hidtil med plads til 28 børn og den samme personalenormering. Dog undersøger kommunen, om der kan spares lederløn ved at sammenlægge ledelsesopgaven med f.eks. Hvornum Skoles sfo. Desuden skal naturbørnehaven omdannes til en kommunal institution, og børnehavens bus bliver solgt og droppet. Bussen benyttes blandt andet til ture og til at køre børn til og fra Hobro. I dag kan forældrene aflevere og hente børnene i Sct. Georgsgården, så de ikke behøver at køre til Hvornum. - Den manglende transport vil give problemer for et antal forældre. Nogle familier i byen vil blive afskåret fra at benytte naturbørnehaven. Med andre ord bliver der mindre valgfrihed, beklager Anettte Stadsgaard. Forældremøder Jan Hviid påpeger, at skolen har mange faciltieter, blandt andet gymnastiksal, boldbaner og udenomsarealer, som kan benyttes af kommende klubbørn. I aftes holdt naturbørnehaven på Houvej ordinært møde, hvor forældrene blev orienteret om situationen. På tirsdag er der forældremøde i den lukningstruede klub på Banegårdsvej.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...