Skagen

Trist tid for dommedagsprofeter

Med jævne mellemrum hænder det, at vi i dette blads spalter hører klagesange om, hvor dårligt det står til i vort dejlige land på stort set alle områder, der nævnes kan.

Senest har Ingolf Hedegaard (SF¿er fra Skagen) blandet sig og fortalt, at det kun er et fåtal af danskerne, der har det godt. Jeg har før sagt og gør det gerne igen, at den klagesang ikke hører noget sted hjemme. Derfor er det vederkvægende, når alle, der gider, i NORDJYSKE¿s ¿Mit Liv¿ (22.1.) kan erfare, at danskerne sort set er tilfredse. Det er sket via en undersøgelse fra Dansk KundeIndex. De undersøgte områder er bl.a. det meget udskældte sundhedsvæsen, men også folkeskoleområdet er genstand for samme tilfredshed. Bevares. Alle - også VK-regeringen - er klar over, at intet er mere perfekt, end at det kan undergå forbedringer. Men alligevel. Summa summarum, så må det være trist for alle disse dommedagsprofeter, at det går vel i gamle Danmark.