EMNER

Triviel formandsævl

Skal Helle Thorning-Schmidt være formand for Socialdemokraterne? og skal vælgerne derved sige farvel til efterlønnen for at bevare velfærdsstaten? Eller skal de beholde efterlønnen og vælge Frank Jensen til formand? En triviel problemstilling, der ikke er nøglen til et kommende regeringsskifte, og som ikke løfter sløret for, hvad der er socialdemokraternes identitet. - Er De socialist?, spurgte en TV-journalist forhenværende minister, EU-kommissær og nuværende kandidat til overborgmesterposten i København og kustode, Ritt Bjerregård. - Det tror jeg nok, var svaret. Se, det var knap så trivielt. For det er her hummelen ligger begravet. - Er socialdemokraterne socialister? Eller er de det ikke? - That is the question! VK-mindretalsregeringen har med Dansk Folkeparti et komfortabelt parlamentarisk flertal bag sig. Den flytter sig derfor ikke meget de næste 3-4 år. Det var nok en god idé, hvis Socialdemokratenes hovedbestyrelse sammen med den nuværende partiformand, Mogens Lykketoft udnyttede det næste års tid til gennem dialog, medlemsdebat, forhandling, konception og beslutning at forme socialdemokraternes nye principprogram, der passende kunne hedde: Socialdemokraterne i et nyt årtusinde. Noget om partiets generelle mål. Hvilket samfund vil vi? Hvilke interesser vil vi kæmpe for? Vort syn på globaliseringen? Hvad vil vi bekæmpe? Hvad vil vi fremme? Vort syn på den europæiske superstat? Hvordan vil vi forholde os til kapitalismen i Danmark? Arbejderklassen? Velfærdsstaten? Klassesamarbejde? Hvordan vil vi gå ind i miljøkampen? Energipolitik? Undervisning og forskning? Frigørelse af begge køn og af etniske minoriteter? Hvilken socialisme kæmper vi for? Er vi overhovedet et socialistisk parti? Hvilke store reformer vil vi kæmpe for i et nye årtusind? Hvad indebærer alt dette for de krav og forventninger, vi vil stille til vore tillidsfolk, herunder vor formand? Se, det bliver ikke en triviel sag! Der er brug for en seriøs, ligeværdig medlemsdebat om, hvad det vil sige at være socialdemokrat og om, hvad det indebærer for partiets medlemmer. Når principprogrammet er udarbejdet og vedtaget, er det tid at vælge socialdemokraternes nye formand. Derefter - under hovedbestyrelsens og formandens ledelse - en ny forhandlings- og debatrunde m.h.p. udarbejdelsen af det til den tid aktuelle handlingsprogram, der for befolkningen skal stå som et realistisk, konstruktivt og positivt alternativ til den førte VK-DF-politik. Erik Thyge Nielsen Medlem af Enhedslisten Frederikshavn