EMNER

Trivsel under forandring

Stafet til Rebild samt 160.000 kroner og konsulentbistand

STØVRING:Rebild er udvalgt som en af fire kommuner til at modtage en såkaldt personalepolitisk stafet. Med stafetten følger 160.000 kroner og 20 timers konsulentbistand. Stafetten er et resultat af overenskomstforhandlingerne. Personalet og sammenlægningsudvalget for Rebild har indgået en tryghedsaftale for de ansatte i de tre gamle kommuner og amtsansatte. Aftalen fastslår, at det er en fælles forpligtelse at sikre, at ledere og medarbejdere bliver behandlet ordentligt i sammenlægningsprocessen. Formålet er at sikre åbenhed og gensidig tillid undervejs i processen. - For os har det været vigtigt at få en aftale, der kan bruges i praksis. Der er forskellige behov for tryghed på de forskellige arbejdspladser, og derfor er det vigtigt med en aftale, der giver plads til lokale tiltag, siger Torben Sejrup, medarbejderrepræsentant i gruppen bag tryghedsaftalen. Midlerne er: Et højt informationsniveau med mulighed for dialog. Mulighed for at bevare et job i Rebild Kommune. Mulighed for en individuel aftale, hvis der ikke kan findes en passende stilling. Tryghedsaftalen er et element i et større trivselsprojekt med fokus på trivsel under forandring i Rebild. Den personalepolitiske stafet bliver overrakt Rebild ved en personalepolitisk konference 8. februar i Vejle. Det personalepolitiske forum er sammensat af overenskomstparterne på det kommunale område. Ud over tryghedsaftalen sætter trivselsprojektet fokus på kompetenceafklaring og kompetenceudvikling af de ansatte, så de er bedre rustede til at indgå i Rebilds organisation og de aktiviteter, der kan være med til at skabe en ny fælles kultur i den ny kommune.