Trivselsprojekt har givet god effekt

Arriva har allerede oplevet adskillige dage uden sygemeldinger

AALBORG:Det betaler sig at satse på medarbejdernes trivsel. Det er konstateret før, og nu konstaterer busselskabet Arriva det igen på selskabets anlæg i Aalborg. Blandt andet har afdelingen oplevet ni dage i træk uden en eneste sygemelding blandt de 167 ansatte. Normalt kalkulerer man med 18 sygemeldinger pr. uge. Bag det opmuntrende resultat - der naturligvis også handler om meget andet end sygedage - ligger et projekt med overskriften "Lige muligheder for alle". EEO-projektet, som medarbejderforløbet bliver kaldt, har i første omgang omfattet udvælgelse af et hold trivselsambassadører, som har gennemgået projektet. Og det har altså givet en effekt, som har været synlig og målbar fra den allerførste dag. EEO er et engelsk koncept, og forkortelsen står for Equal Employment Opportunities - lige muligheder i arbejdet. Under denne overskrift bliver medarbejderne undervist i at respektere forskelle og vise respekt for hinanden og de problemer, som hverdagen som buschauffør måtte bringe. Under forløbet udvælger medarbejderne en række EEO-ambassadører, der skal forsøge at være problemknusere og lynafledere medarbejderne imellem. Forløbet munder ud i en handlingsplan, hvor målsætningerne for anlægget formuleres. Som det forstås, er EEO sat i gang af lederne, men det bliver medarbejdernes projekt, og det er medarbejderne og de udvalgte ambassadører, der skal bære det igennem og gøre det til en succes. Foreløbig er driftschef Jan Skov meget tilfreds med forløbet i Aalborg: - Ambassadørerne har fået en god opbakning, og vi kan allerede mærke en bedre stemning og ånd blandt de ansatte, siger han. Udover at reducere sygefraværet omfatter de formulerede målsætninger, at EEO-projektet skal resultere i "flere ansatte med anden etnisk baggrund, give mulighed for jobtræning, samt at minimere opsigelser på grund af sygdom". EEO-projektet arrangeres og køres af Avant Garde - en underafdeling af AOF i Ballerup. Finansieringen af kurset står Aalborg kommunes Koordinationsudvalg for, mens Arriva selv finansieret lønudgifterne til deltagerne. På baggrund af den store succes har selskabet nu søgt om støtte til at få alle de 167 medarbejdere på anlægget gennem ambassadørkurset.