Tro endelig ikke blå blok

Af Poul Andersen Søndermarken 4, 9320 Hjallerup: EFTERLØN: Tro overhovedet ikke på, hvad V og K og for den sags skyld DF siger om økonomi. Nu viser det sig, at Anders Fogh var elendig til økonomisk styring og dårligere end Anker Jørgensen. For da Anker styrede havde vi ikke fået olien/gassen i land og havde kun udgifter til ilandtagning på det tidspunkt. Vi gennemførte også i hans regeringstid kæmpemæssige investeringer i de sygehuse, vi har i dag. Endvidere havde vi haft nogle elendige regeringer i form af VKR i 1968-1971, hvilket bl.a. betød, at vi siden valget i 1973 har skullet høre på Pia Kjærsgaard og al hendes vrøvl. Løkke har så prøvet at rette op, men kun ved at lade de fattige betale. De rige har fået masser af penge ved kæmpemæssige skattenedsættelser. Tænk at DF påstår, at de er et socialt retfærdigt parti. Det er og bliver den største løgn. Hvis de har magten efter valget, bryder de også løftet om ikke at røre efterløn. De lovede jo før sidste valg, der ikke blev rørt ved dagpengeperiode. I øvrigt ligesom Venstre. Så tro ikke på de mennesker over en dørtærskel. De vil kun de højestlønnede noget godt. De vil også have masser af udlændinge til Danmark for at få lønnen sat ned for almindelige mennesker. Vedrørende besparelsen ved at fjerne efterlønnen er den i øvrigt minimal, da 50 pct. af efterlønnerne nu arbejder og 30-40 pct. af efterlønnere ikke kan arbejde, så de skal på førtidspension. Hvis der skal pilles ved efterløn (jeg bliver selv ved til de 65 år) så overlad det til R, S og SF. Vi kan ikke de næste 10 år overlade noget som helst til V, K, DF og Liberal Alliance. Sidstnævnte er så forhåbentlig afgået ved døden for længst.