Tro hvad du vil

Til hr. Ole Andersen, Frederikshavn: Tak for de venlige irettesættelser. Jeg har tænkt over dem, og jeg synes, du fortjener, at jeg prøver at svare:

Guds navn kan ikke formuleres, fordi Gud ikke er bundet af noget relativt, men er højt hævet over rum, tid og rækkefølge. Gud er uden begyndelse og er uendelig. Derfor er der ingen mening i at ¿trække Gud ned i¿ det relative, ved at påstå, han har noget navn. Navn og form følges ad, og Gud har ingen form (som vi forstår det). Det nærmeste, man efter min opfattelse kan komme en benævnelse af Gud, uden at ¿gøre ham antroponorfistisk¿ er ¿Jer Er¿. (Den brændende busk). De forskellige religioner har fra deres begyndelse været til for at retlede religionsudøverne i ren og etisk livsførelse i tanke, ord og gerning. At religioner udarter og ikke viser disse ædle mål mere, er ikke ¿de kaldede¿ stifteres skyld. De skyldige er despoter og andre tåber som har forkastet oprindelsen og så at sige ¿overtaget¿ religionen for at bruge den som magtmiddel for egen vindings skyld. De fleste religioner kommer i deres oprindelige form fra samme kilde, og er formentlig beregnet til forskellige udviklingstrin. Alle religioner påstår, at de repræsenterer sandheden. Nogle påstår, at de alene har sandhedsbudskabet, andre er mere tolerante og kan rumme fremmede religioner, hvis de forekommer fornuftige og ikke er overtaget af ¿skriftkloge¿ der har deres, nogle gange frygtelige ideologier og interesser at pleje. Så opstår betingelserne for strid og krig. Dagens skriftkloge mystificerer ofte de tænksomme og vildleder de tankeløse. Forfatteren Paul Brunton skrev, at de fleste af os er forvirrede og lægger mere vægt på den vej, vi følger, de ceremonier vi iagttager, og de dogmer, vi holder fast ved, end på den frelse, vi vil opnå. Det er nok realistisk at forestille sig, at ¿belønninger¿ for ens handlinger (undertiden selvofringer med drab og lemlæstelser af uskyldige til følge) ikke nødvendigvis udbetales som forventet! Paradiset, Himmeriget, Helvede osv. Kristus sagde: ¿Himmerigets Rige er iden i Jer¿. Jeg synes, det er stof til eftertanke. Også ordene: ¿Søg og I skal finde¿. De indebærer vel, at der er tale om et tilbud om en ønskværdig udvikling, der kræver en slags indsats, og her tror jeg ikke der tænkes på at lære noget udenad med hovedet under armen og hjernecellerne på stand by.