Redningsvæsen

Tro på, at Hals beholder et beredskab i storkommunen

Brandmændene har rykket ud 62 gange til brande i 2004

HALS:Det nye år ved Redningsberedskabet i Hals Kommune starter traditionen tro med et tilbageblik på det forgangne, hvor man samles på den lokale Falckstation for at ønske hinanden godt nytår. Det som måske vil komme til at berøre beredskabet i Hals Kommune er, at man fra 1. januar 2007 er i Aalborg Kommune. - På nuværende tidspunkt er der ingen, der har overblik over, hvordan beredskabet i de 3 kommuner (Hals, sejlflod og Nibe) vil blive i den nye storkommune. Et ligger dog fast, og det er afstanden fra Aalborg til Hals, og det er min opfattelse at denne vil betyde, at der også fremover er et beredskab i Hals by, indledte beredskabschef John Cocks sin beretning. - Her i begyndelsen af december fik vi vores nye vandtankvogn leveret, og den skal erstatte en mere end 20 år gammel vandtankvogn. Brandmandskabet har selv været med til at bestemme, hvilke krav vi skulle stille til en ny vand-tankvogn, og jeg må sige, at vi har fået et utrolig flot og funktionel og godt udstyret køretøj, der kan fungere som en selvstændig slukningsenhed, fortalte John Cocks. Vandtankvognen er med kran, og et kørertøj der kan medføre 8000 liter vand og kranen/liften kan gå op i 28 meter højde og 24 meter ud til siden. Hals kommune betaler ca. 25.000 kr. om året for at have andel i dette køretøj. Det betyder, at der ved brande i Hals Kommune nu udover en ekstra vandtankvogn også råder over en kran med en kurv, der bære 3 mænd, så man nu kan nå toppen af bygningerne i Hals Kommune. John Cocks fortalte, at han ved de årlige brandsyn har konstateret, at langt de fleste virksomheder lever op til lovens krav. Og hvad har stationen så lavet i år? - Vi har haft 68 udkald til brande ( brandmændene har været ude 62 gange, da nogle har med forurening af gøre, og er klaret af indsatsleder eller løst af et nabobrandvæsen). Brandene er fordelt i kategorierne: 21 bygningsbrande, 4 bilbrande, 1 mejetærskere/landbrugsmaskiner, 1 skorstensbrande, 6 forurening, 5 trafikuheld m/fastklemte, 1 personredning til søs, 1 containerband, 13 ABA- anlæg (de fleste har været fejl) og 8 diverse. Af brande, som vil blive husket, er bl.a. branden på Østergade 10 A, hvor en person omkom. Brand i enfamiliehus på Rabensvej 8, hvor huset udbrændte umiddelbart efter at beboerne var kørt på arbejde. Hals havn, hvor et skib kom ind med stor slagside (her skulle indsatslederen tage stilling til, at skibet ikke kæntrede, da der var meget hårdt vej denne dag). - Som tidligere nævnt har vi et godt beredskab i Hals Kommune Dette kan vi takke beredskabskommissionen for, da alt dette, der sker er i enighed og til borgernes bedste, sagde John Cocks. Han sluttede med at takke brandmandskabet for den gode indsats, der er ydet i årets løb og ikke mindst for samarbejdet på skadestederne, samt til Falck, Politi, færgepersonale, skadeservicefirmaer og Beredskabsstyrelsen.