Tro på fremtiden i stedet for at dyrke fortiden

1. MAJ: Venstre er Danmarks største ungdomsparti, Danmarks største erhvervsparti - og Danmarks største arbejderparti! Mere end halvdelen af LO's medlemmer var med deres stemme med til at bringe VK-regeringen til magten ved valget i 2001. Og det er ikke bare en enlig svale, men en tendens, der har været på vej i mange, mange år. Hvad LO's nyhedsbrev A4 og mange af LO-forbundenes fagblade da også har beskæftiget sig med gennem de seneste år. Det har også været årsagen til, at LO har afskaffet de store milliontilskud til Socialdemokratiet, ligesom LO-formand Hans Jensen kontant har afvist S-formand Mogens Lykketofts ønske om en ny og tættere alliance mellem S og LO. Netop i dag - på Arbejdernes Internationale Kampdag 1. maj – må det være tiden, at fagbevægelsen kaster S-kappen af sig og gør klar til en fordomsfri dialog med Venstre. Vi vil gerne række hånden frem til en åben dialog med fagbevægelsen. Traditionen tro vil vi i dag fra mange talerstole på 1. maj-møderne høre voldsomme angreb på alt, hvad Venstre og regeringen siger og gør – og en ukritisk skamros af Socialdemokratiets gøren og laden. Men hvor gerne man vil, kan det ikke skjules, at tonen mildest talt ikke stemmer overens med, hvad den almindelige dansker oplever i hverdagen – og at tilslutningen til 1. maj-møderne er faldende. Og det måske i grunden ikke så mærkeligt? Klassekampen i gammeldags forstand er ovre. Højre- og venstreopdelingen af de politiske partier er forældet. Ja, vi er i det hele taget på vej ud af det gamle industrisamfund og på vej ind i et nyt liberalt velfærdssamfund, der både bygger på tryghed og valgfrihed, og hvor den enkelte får mulighed for at vælge langt mere frit, når man skal indrette sig i hverdagen. Vi er langt ude ovre den tid, hvor det gav mening for danskerne, at Socialdemokratiet og andre på venstrefløjen under røde faner påstod, at de havde monopol på at opbygge et ordentligt og solidarisk samfund, mens alle andre kun ville bryde det hele ned og lade de stærke mishandle de små. Det var en myte, som blev dyrket i mange år på en 1. maj. Men den var falsk. Opbygningen af det danske velfærdssamfund startede i 1880'erne og 1890'erne for mere end 100 år siden, da Venstre havde flertal i Folketinget. Det fastslår en stribe af de mest fremtrædende historikere ogsamfundsforskere i bogen "13 historier om det danske velfærdssamfund", der netop er udkommet på Syddansk Universitetsforlag. Op gennem det 20. århundrede var Socialdemokratiet ganske vist største parti gennem de fleste år, men velfærdssamfundet blev udviklet i et samarbejde, hvor Venstre, Radikale og Socialdemokratiet var bygmestre. "Venstre (er) historisk et socialt bevidst parti, hvis baggrund i andels- og højskolebevægelsen havde lighedstræk med arbejderbevægelsens korporation og oplysningsaktiviteter. Det gjaldt om at oplyse samfundet små og om at gøre dem til bevidste og aktivt handlende borgere, der stod bag demokratiet ognationen", som forfatteren til den store og meget anerkendte Jens Otto Krag-biografi, historikeren Bo Lidegaard, blandt andet skriver. "Grundsten(ene) i velfærdsopbygningen (blev) typisk gennemført med en bredpolitisk opbakning, at næsten uden undtagelse omfattede de tre partier (V, S og R) og dermed et meget bredt flertal", fortsætter Lidegaard. I dag er det Venstre og regeringen, der giver danskerne tryghed og valgfrihed på samme tid og dermed bedst lever op til de forventninger, sommoderne danskere har. Fagbevægelsen står over for meget store opgaver i disse år. I skal ikke bare forny jer selv – I bør også være med til at forny samfundet, så vi kan klare de udfordringer, vi står over for i de kommende år. I skal ikke være i tvivl om, at Venstre vil udnytte den gode stemning af åbenhed og kompromisvilje, der hersker i den kommunale verden og organisationsverdenen til at geare hele det danske samfund til at løse de opgaver, som vi står overfor i de kommende år. Vi skal organisere samfundet, så vi kan løse opgaverne for mennesker i det moderne vidensamfund, vi er på vej ind i, mens vi skal være villige til at kappe båndene til nogle af de strukturer, der var knyttet til det gamle industrisamfund, vi er på vej ud af. Og lige som Venstre med glæde har registreret, at LO har droppet mange af de gamle bindinger til Socialdemokratiet, så håber vi også, at I vil være med til at udvikle det nye, moderne vidensamfund, der kommer efter det gamle industrisamfund. Venstre vil hjertens gerne arbejde tæt sammen med en forandringsvillig fagbevægelse, der vil være med til at gøre danskerne trygge for fremtiden – frem for at dyrke fortiden. Lad dagen i dag – 1. maj 2003 – blive starten på et tæt samarbejde mellem fagbevægelsen og Danmarks største lønmodtagerparti. Vær med til at forme det nye liberale velfærdssamfund, vi opbygger i disse år. Vær med til få folk til at tro på fremtiden, frem for at dyrke fortiden.