Lokalpolitik

Tro på vision

Arbejdet med fælles nordjysk turismeselskab fortsætter

NORDJYLLAND:Arbejdet hen mod et fælles turistselskab fortsætter som aftalt. Det sker, selv om en af de seks parter, Frederikshavns borgmester Erik Sørensen igår slog fast, at han ikke længere går ind for visionen om et samarbejde om turisme i hele Nordjylland. - Jeg er ukuelig optimist. Og jeg er ikke voldsomt frustreret over det, der er sket oppe nordpå, siger Støvrings borgmester, Anny Winther, (V), og uddyber: - De er vel bange for at miste noget, der går godt, uden at have noget andet at sætte i stedet. Det kan jeg sådan set godt forstå, men reelt er der jo ikke noget at sige nej til endnu. Vi har jo slet ikke konkretiseret visionen, påpeger Anny Winther. - Selvom Toppen af Danmark eventuelt siger fra, vil vi fortsat gerne samarbejde med dem, siger Aalborgs borgmester, Henning G. Jensen, (S). Ifølge Henning G. Jensen er en øget indsats omkring turisme et must, og i den forbindelse ser han selvfølgelig helst, at alle trækker på samme hammel. - Men vi er ikke sure på Toppen af Danmark, understreger han. - De er fortsat velkomne i samarbejdet, hvis de senere skulle fortryde, ligesom vi selvfølgelig også vil forsøge at samarbejde med andre kommuner. I lighed med Erik Sørensen er han også formand for et turismesamarbejde. Region Aalborg Samarbejdet er helt nyt, men arbejdet med at få det til at fungere vil fortsætte sideløbende med indsatsen for det store samarbejde, oplyser Henning G. Jensen. De tre borgmestre var 23.-24. november 24 timer i et sommerhus sammen med amtsborgmester Orla Hav, (S), som er formand for egnens tredje turistsamarbejde, Midt-Nord Turisme samt borgmestrene Knud Størup, (UP), Hirtshals, og Flemming Jansen, (V), Pandrup. Udmelding Da enedes de om at samle den nordjyske turismeindsats i et fælles selskab Nordjylland A/S - Toppen af Danmark. Selskabets mål er at fordoble turismeomsætningen og antallet af ansatte i turismeerhvervet til år 2014. Vejen dertil er bl.a. fælles markedsføring af Nordjylland som Europas Fristed, og dermed også på sigt nedlæggelse af de tre eksisterende samarbejder til fordel for et, der dækker hele regionen. - Jeg er da dybt forundret over, at han (Erik Sørensen, red.) i den grad skifter holdning - og det endda inden, projektet har fået en pædagogisk chance, siger Hirtshalsborgmesteren, Knud Størup. Trods uenigheden overvejer han ikke at melde sin kommune ud af Toppen af Danmark-samarbejdet. - Men fastholder bestyrelsen sit nej til det fælles selskab efter mødet i januar, så må alle aktionærer i Toppen af Danmark indkaldes, for den type beslutning kan bestyrelsen ikke træffe alene, fastslår han. De seks aftalte på mødet i sommerhuset i Skallerup Klit, at amtsborgmester Orla Hav, (S), indkalder sig selv og de fem andre borgmestre til deres første møde i januar. Datoen ligger endnu ikke klar. - Jeg er sikker på, at vi seks tilsammen kan finde et konkret udspil, der også passer de nye kommuner, og få det gjort færdigt, inden året er omme, siger Anny Winther.