Lokalpolitik

Troede lokalplan for store sommerhuse var død

Regionsmedlem Lis Mancini (S) er dybt rystet over, at teknisk udvalg i Mariagerfjord Kommune har taget en lokalplan op af mølposen.

Det drejer sig om en lokalplan for en række store sommerhuse på Gl. Hedegårdsvej i Øster Hurup, en plan, som det gamle Hadsund Byråd skrotede i 2006 på grund af massiv modstand. Eneste ændring i forhold til dengang er, at der nu er tale om fire huse mod dengang syv helårshuse uden bopælspligt Det sidste dækker over en mulighed for at udstykke kæmpe sommerhuse. - Det er en omgåelse af sommerhusloven. Kommunen må have en fantastisk god økonomi, når de ikke kan finde på noget bedre at bruge ressourcerne til, mener Hans Chr. Andersen, formand for den lokale beboerforening. Udvalgsformand Preben Christensen (S) begrunder genopstandelsen af planen med, at en bygherre har ønsket at bygge, så laver man en lokalplan, så alle har noget konkret at forholde sig til.