Lokalpolitik

Tror fortsat på en pavillon

Meget tyder på et ja til en pavillon i Søheden Plantage

Inden der tages endelig stilling til en pavillon, skal der laves en visualisering til politikerne. Arkivfoto: Henrik Louis

Inden der tages endelig stilling til en pavillon, skal der laves en visualisering til politikerne. Arkivfoto: Henrik Louis

Karl Emil Nielsen (DF) ønsker sagen omkring en pavillon i Søheden Plantage til en udebørnehave taget op i Brønderslev Byråd igen. På byrådsmødet spurgte Karl Emil Nielsen: - Et det denne løsning, byrådet ønsker? Spurgte han. Det synes ikke lige at være det projekt, vi oprindeligt opererede med. Karl Emil Nielsen pegede også på, at forældrene er utilfredse med forholdene i skoven. Karl Emil Nielsen henviste til, at det er et ønske at bygge i fredsskov. Desuden spurgte han, om byrådet vil bruge ca. én million kroner på byggeriet. -Nu skal der bygges to nye børnehaver - i Brønderslev og Hjallerup. Hvad med at overveje situationen igen, sagde han. Teknik- og miljøudvalget havde umiddelbart inden byrådsmødet holdt et ekstraordinært møde omkring pavillonsagen. Formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), sagde, at det spørgsmål, udvalget kan tage stilling til, er om der må bygges eller ikke. - Vi behandler denne sag på samme måde, uanset om det er kommunen, eller en anden investor, der vil bygge, sagde Karsten Frederiksen. Borgmester Mikael Klitgaard (V) slog fast, at børne- og ungdomsudvalget har penge til byggeriet. Jette Ramskov (S) pegede på, at forholdene ikke er i orden i dag. - Det er planen at bygge en pavillon på 96 kvadratmeter, men den kan alle andre børnehaver og institutioner også benytte. Karsten Frederiksen oplyste, at teknik- og miljøudvalget er positiv over for projektet. -Inden vi tager endelig stilling, vil vi dog gerne se en visualisering af byggeriet. Det vil i praksis sige, at bygningen indplaceres på et fotografi for området. Det åbne spørgsmål er nu, om sagen indbringes for Naturklagenævnet.