EMNER

Tror på bedre løsning for tilskud til haller

Fordelingen af tilskud til haller er knasten i tilskudspolitikken på fritidsområdet

Selv om byrådet i denne uge traf en ifølge Morten Bo Bertelsen (S) dårlig løsning i den del af fritidspolitikken, der handler om tilskud til hallerne i kommunen, blev der fra flere sider i byrådet udtrykt vilje til at undersøge, om tingene kan gøres bedre. Morten Bo Bertelsen var en af det mindretal på tre, som stemte mod forslaget til tilskudspolitik til hallerne. - Min kritik går på, at det ikke er den bedste løsning, men jeg hører signaler der peger på vilje til at finde en bedre løsning, siger Morten Bo Bertelsen. Hans kritik går først og fremmest på, at den valgte løsning efter hans opfattelse favoriserer de haller, som har gældsforpligtelser. - Problemet er, at de haller, som betaler renter og afdrag på gæld forlods tildeles penge til at klare de forpligtelser. Pengene tages af den samlede pulje til haltilskud, og det betyder, at tilskuddet til de haller, der ikke har gældsat sig, fordeles af et mindre beløb. Derfor er de gældfrie haller efter modellen med til at betale for de haller, der har gæld. Morten Bo Bertelsen kritiserer desuden, at haller, der har optaget lån til investeringer i bygninger til egentlig indtægtsdækket virksomhed, også får tilskud til at betale renter og afdrag på disse gældsposter. - Set fra de gældsfrie halles side er løsningen dårlig, siger Morten Bo Bertelsen som derfor er tilfreds med, at flere af de byrådsmedlemmer, der stemte for modellen forinden havde signaleret, at der var behov for at evaluere ordningen allerede om et år. Den mulighed blev nævnt af både venstres Bjarne Holm og Preben Dahlgaard, (R), formand for børne-, familie- og kulturudvalget. - På det overordnede plan er der bred tilslutning om kommunens fritidspolitik og tilskudspolitikken til folkeoplysning og foreninger. Knasten er den måde, tilskuddene til hallerne beregnes på, men jeg er tilfreds med, at der udtrykkes vilje til at finde en bedre løsning her, siger Morten Bo Bertelsen.