Aalborg

Tror på nyt ungdomsråd

26-årige Karsten Krogsgaard Sommer skal være med til at realisere et velfungerende ungdomsråd

Karsten Krogsgaard Sommer håber, at de unge i Brønderslev Kommune kan få et effektivt talerør til politikerne gennem et ungdomsråd. Foto: Grete Dahl

Karsten Krogsgaard Sommer håber, at de unge i Brønderslev Kommune kan få et effektivt talerør til politikerne gennem et ungdomsråd. Foto: Grete Dahl

Efter sommerferien skal der afholdes valg til Brønderslev Ungdomsråd. Det er tidligere forsøgt at få et råd op at stå, men da den daværende tovholder på projektet stoppede, gled det hele ud i sandet. Nu forsøger Brønderslev Kommune igen via Ungdomsskolen at få et ungdomsråd. Til det formål er 26-årige Karsten Krogsgaard Sommer ansat til at stå for valget og efterfølgende sørge for, at rådet kommer ordentlig i gang med arbejdet. Karsten Krogsgaard Sommer bor til dagligt i Ørsø og studerer politik og administration på Aalborg Universitet. Han har selv erfaring med det politiske ungdomsarbejde. Han kommer oprindelig fra Vejle, hvor han var valgt ind i et ungdomsbyråd i stil med det ungdomsråd, der nu skal oprettes i Brønderslev. Derfor mener han, at han har gode erfaringer at byde ind med, når det kommer til at engagere de unge og strukturere rådet på en måde, så det ikke falder til jorden, når den første entusiasme har lagt sig. Det skal i første omgang ske ved, at kandidaterne til rådet ved, hvad de går ind til. – Når politikerne nedsætter et ungdomsråd, så har de en forventning om, at det skal køre på en seriøs måde. At de unge ofrer noget for at være med og forstår, at tingene nogle gange går lidt langsommere, når det kommer op på forvaltningsniveau, siger han. Karsten Krogsgaard Sommer skal sammen med ungdomsskoleinspektør Peter Vestergaard rundt på folkeskoler og gymnasier for at informere og efterfølgende afvikle valg. Brug for motivation – Det gælder om at få bredden med, men hvis de unge ikke ved, hvad de går ind til, så kan de hurtigt miste gejsten, mener den nye tovholder. Der skal i alt sidde 22 unge i rådet. De skal komme fra de forskellige overbygningsskoler, gymnasierne og ungdomsskolen. Rådet får deres eget budget, så det bliver muligt for unge i kommunen at søge ungdomsrådet om penge. Det kan eksempelvis være til arrangementer som koncerter og debatmøder eller praktiske ting som en skateboardrampe. Karsten Krogsgaard Sommer håber, at han kan være med til at motivere de unge til arbejdet. Det skal blandt andet ske ved, at han tager sig af de lidt mere tørre, administrative opgaver som dagsordner og referater, så de unge selv kan fokusere på det mere konkrete såsom projekter og stillingtagen til politiske spørgsmål. Men det bliver i høj grad rådet selv, der skal tage stilling til, hvilke sager de vil beskæftige sig med.