EMNER

TROSBEKENDELSEN

I den apostolske trosbekendelse, som den lyder i kirken ved alle gudstjenester, erklærer præsten og menigheden, at Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre Trosbekendelsen slutter med ordene Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.