Trossamfunds lånte fjer

Lokalpolitik 8. april 2012 06:00

VIELSE: På landet i Danmark var der tilbage i tiden en embedsmand, der kaldtes en sognefoged. Hvert landsogn havde en sognefoged, og en af hans funktioner var at hjælpe giftelystne unge mennesker til at blive rette ægtefæller. Efter deres ansøgning og underskrift kunne han nemlig udstede en prøvelsesattest. Han kunne også på stedet - hvis de ønskede det - gøre dem til rette ægtefolk, så de kunne gå hjem som mand og kone. Men de fleste par gik hen til præsten med prøvelsesattesten og fik aftalt en dato for en kirkelig vielse. I byerne og i alle kommuner i dag var der og er der en borgmester. På borgmesterkontoret kan giftelystne menneskepar få udfærdiget en prøvelsesattest, så de kan blive rette ægtefolk. Borgmesteren har også myndighed til på stedet eller senere at forestå vielsen af parret. Her gælder det på samme måde, at et par kan henvende sig til deres præst med prøvelsesattesten og blive viet i kirken. Sådan har det været her i landet meget længere end nogen kan huske. I landsognene var tidligere sognefogeden vielsesmyndighed, og i byerne og i vore dages storkommuner var og er borgmesteren vielsesmyndighed. Når det imidlertid siges, at folkekirken og andre trossamfund er vielsesmyndighed, er det i allerhøjeste grad en myndighed pyntet med lånte fjer. Hverken folkekirken eller noget andet trossamfund kan forrette en vielse, uden at parret kan fremvise den prøvelsesattest, som er udstedt af den borgerlige myndighed, som altså er og altid har været den eneste rette vielsesmyndighed i vort land. Når det for tiden føres en ret livlig debat om vielse af to personer af samme køn, og hvorvidt en sådan vielse - til mange præsters og temmelig mange kirkefolks forbitrelse - overhovedet skal kunne forrettes i folkekirkeligt regi, vil den fornuftigste udvej være, at folkekirken og alle trossamfund bliver frataget den vielsesmyndighed, de alt for længe uretmæssigt har pyntet sig med. Fordi indgåelse af ægteskab er en ren verdslig-jurdisk ansvarlig foreteelse, bør denne handling kun kunne forgå hos den borgerlige myndighed. Det er jo her, og kun her, man sidder inde med vielsesmyndigheden. At menneskepar, som blev fuldgyldigt ægteforenede på rådhuset, finder det festligt og på sin plads at indhente trosmæssig velsignelse af deres indgåede ægteskab, skal der naturligvis ikke laves om på. Det er jo også den side af menneskelivet, trossamfundene er til for. Folkekirken har tilmed et ritual for "Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab". Ritualet kan enhver finde i salmebogen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...