Truet alligator i Zoo

Bestanden af Mississippialligator Aalborg Zoos tropehus bliver nu skiftet ud med den større sorte kaiman.

Den sorte kaimin findes nu i Aalborg.

Den sorte kaimin findes nu i Aalborg.

I modsætning til Mississippialligatoren er den sorte kaiman truet i naturen og jaget på grund af sit skind, der bruges til blandt andet sko, bælter og tasker. Den sorte kaiman er en særlig alligator, der kun lever i Sydamerika. Den lever i Amazonregnskovens floder og søer, og de voksne dyr er ofte tre til fire meter lange, men gamle hanner kan blive over 5 meter lange. Efter parring graver hunnen en rede af jord og rådnende plantedele, hvor hun lægger 30 til 60 æg, som udruges af forrådnelsesvarmen og det tropiske klima på seks til syv uger. Når ungerne klækker fra æggene, laver de en pippelyd, der får hunnen til at grave dem op og sætte dem ud i vandet. Hunnen passer på ungerne i ugevis, og de små unger æder i starten insekter, krebsdyr, haletudser og småfisk. Voksne kaimaner æder store fisk, fugle og pattedyr. De store hanner vides endda af og til at nedlægge en tapir eller hjorte. Kaimanerne er ikke almindelige i fangenskab og er meget vanskelige at få til at yngle. De kan fra vinterferien ses i tropehuset, hvor dele af glasset til deres bassin i starten vil være afskærmet for at give dyrene mulighed for at vænne sig til de nye omgivelser.