Truet havklit spærres nu af

Grundejer ønsker stop for publikums adgang over klitten

SKAGEN:Klitterne skal beskyttes mod for voldsom færdsel, så derfor spærres den klitfredede havklit fra Gl. Skagen ud mod Fellen af for publikums færdsel. Statsskovdistriktet har besluttet at afspærre den yderste havklit med glat tråd på træpæle, men dog således, at det laves fire eller fem sluser - belagt med træflis - for færdsel til fods fra baglandet over klitten til stranden. Afgørelsen er lige nu til en slags høring og kan påklages til Naturklagenævnet i endnu et par uger. Det er grundejerforeningen for Gl. Skagen, der har bedt om at få havklitten spærret af, så de mange ivrige fødder, der gerne vil til og fra stranden, ikke ødelægger den sårbare klit. Statsskovdistriktet gav i juli måned på grundejerforeningens generalforsamling en orientering om problemerne og pegede på en løsning. - Det går i al sin enkelthed ud på at afspærre Højen Klit for færdsel til fods, fortæller skovrider Frede Jensen. Det gøres snart ved at sætte et trådhegn op i klitfoden og tilsvarende i foden af den indvendige side af havklitten. Hegnet vil blive gennembrudt fire eller fem steder af stier, hvor færdslen fra sommerhusene til stranden kan foregå. Der bliver kun tale om at gå ganske få meter længere for at komme til og fra stranden, og statsskovdistriktet har i øvrigt understreget, at afspærringen kunne laves, hvis der lokalt er opbakning til det - og det er der altså ihvert fald fra grundejerforeningen. Skagen Kommune har haft sagen forelagt, og i et brev af 23. august i år meddeler kommunen, at man ikke har indvendiger mod projektet.