EMNER

Truet på arbejdet

FREDERIKSHAVN:Truslerne hang løst i bæltet på hos nogle sociale klienter, i 2003. Chikane mod ansatte på rådhuset blev så belastende, at kommunen indførte restriktioner for borgernes adgang til rådhuset og hyrede vagtmandskab til at kontrollere dem ved hovedindgangen. En praksis, som vakte opmærksomhed og kritik fra hele landet. Kommunen blev både kritiseret for at gøre for meget - ved at låse døre til rådhuset - og for at gøre for lidt -ved ikke at beskytte sine ansatte godt nok. En yngre familiefar fik efter at have fremsat en stribe trusler mod kommunalt ansatte en ubetinget fængselsstraf og forbud mod at vise sig på rådhuset i fem år.