Truslen mod fjorden til DN-debat

{ BRAMSLEV BAKKER: Mariager Fjord rammes hvert år af iltsvind som følge af blandt andet landbrugets forurening. Alligevel giver Skov- og Naturstyrelsens nye forvaltningsgrundlag for husdyrloven grønt lys til husdyrbrug, som øger tilførslen af kvælstof til inderfjorden. Dermed kan mange års arbejde med at bringe Mariager Fjord i balance være truet. Beklagelsen lyder fra Danmarks Naturfredningsforenings landbrugsfaglige netværk, som i går eftermiddag afslutter et todages seminar på Bramslevgaard. Her drøftede DN-folkene blandt andet kommunalreformen og den nye husdyrlovs betydning for kommunernes fremtidige håndtering af naturen og miljøet. Ny lov bekymrer Og bekymringerne retter sig altså især mod den nye husdyrlov og ”dens øjensynlige lempelse af beskyttelsen af blandt andet Mariager Fjord”. Danmarks Naturfredningsforening har tidligere kritiseret husdyrloven for at forringe det administrationsgrundlag, som de nedlagte amter brugte. ”Men med en dansk natur i en dårlig forfatning er det ikke det, der er brug for”, advarer DNs landbrugsfaglige netværk i en pressemeddelelse. Både til fods og med skib tog deltagerne i lørdagens løb den truede natur i øjesyn. Frokosten blev indtaget under en vandretur til fjorden, og seminaret sluttede med en to timers sejltur med Svanen.