Truslen mod små politikredse lagt på køl

Borgmestre vil fortsat være på vagt over for centralisering af politi og retterne

HOBRO:Alarmen er blæst af. Truslen mod en række små rets- og politikredse synes forsvundet. Alligevel var knap 80 borgmestre, byrådspolitikere og embedsmænd i går samlet til en konference, der havde karakter af et protestmøde mod et forslag om færre, men større enheder. En betænkning fik for over et år siden 140 overvejende mindre kommuner på barrikaderne. Betænkningen foreslår en reduktion af antallet af politikredse fra 54 til 25. Et andet forslag anbefaler at sammenlægge 82 retskredse til 25. Siden har det politiske klima på Christiansborg sendt idéen på køl. - En ny struktur vedtages ikke på denne side af 2006. Det er der ikke politisk flertal for. Og hvis der til den tid sker ændringer, bliver de meget små, forsikrer Per Dalgaard, der sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti og er medlem af retsudvalget. Små ændringer Per Dalgaard fra Djursland var sammen med Erik Mortensen (S) fra Hjørring de eneste folketingsmedlemmer, som tog imod invitationen til at overvære konferencen i Hobro. Også Arne Toft (S), Arden, var med, men det var som foredragsholder. Justitsminister Lene Espersen (K) ønskede ikke at deltage. Når Folketinget ikke foreløbigt fatter det store viskelæder og fjerner politikredsgrænser, skyldes det blandt andet udsigten til en kommunalreform. En kommission skal i løbet af 2003 barsle med et udkast til en nye stuktur for kommunerne. Hvis Folketinget vil, kan en reform med færre kommuner og måske likvidering af amterne sættes i værk fra 2006. Det vil være uklogt at ændre på politi- og retskredsene, før man kender kommunegrænsernes skæbne. - Og selv efter en kommunalreform vil der kun ske meget små, men åbenlyst fornuftige ændringer. Den store centralisering udebliver. Det vil blandt andet mit parti kæmpe imod, siger Per Dalgaard fra Dansk Folkeparti. Også i Venstre er der modstand. Arbejdet med den ny struktur blev sat i gang af den tidligere regering med Socialdemokratiet ved roret. - Men jeg er imod, og emnet vil splitte mange partier. Jeg forventer, at medlemmer af Socialdemokratiet vil kunne stemme frit, hvis en reform kommer til afstemning om nogle år, siger Arne Toft (S). Valdemar Sejr Konferencen i Hobro var arrangeret af Hobro Byråd. Det tog for et år siden initiativ til en fælles protestskrivelse mod politikommissionens betænkning. 139 borgmestre stod bag og repræsenterede en befolkning på 1,9 millioner mennesker. I går talte blandt andre Hobros politiinspektør Orla Pedersen, Hobros dommer Preben Skouvig og advokat Per Søndergaard, Hobro, om betydningen af at have ret og politi i nærområdet. Historikeren Uffe Østergaard leverede et til tider muntert indslag om centralisering i Danmark. Han kritiserede, at alt samles i København. Byen lå i 1200-tallet under Valdemar Sejrs storrige med Skåne, Norge og Estland midt i riget. Det gør København bare ikke længer. Uffe Østergaard konstaterede, at tanken om en ny politistruktur ikke kommer fra hverken Folketinget eller regeringen, men fra centraladministrationen. - Politikommissionen lover med en ny struktur at opretholde lokal tilstedeværelse og mere og bedre politi for de samme penge. Men det tror vist ikke ret mange på. Uffe Østergaard forudser, at forslaget til en ny politistruktur tages af bordet, fordi det er politisk farligt. Folketingsmedlem Arne Toft anbefaler da også de små kommuner at fastholde presset. - Meget få i Folketinget tør overhøre protester fra 140 borgmestre, vurderer Arne Toft. Hobros borgmester Jørgen Pontoppidan (V) erkender, at konferencen blev holdt på et tidspunkt, hvor faren for politikredsenes grænser er drevet over. - Den meget lille interesse fra Folketingets medlemmer til at deltage er nok et udtryk for, at sagen ikke længer er særlig varm. Men vi vil bevare vores beredskab, for faren kan dukke op igen, siger Jørgen Pontoppidan.