Trusler og vold mod offentligt ansatte eksploderer

Der sker i disse år en voldsom stigning i anmeldelser af trusler eller vold mod offentligt ansatte. Det viser Rigspolitiets statistik. Hvert eneste år siden 1996 er tallet steget med gennemsnitligt over hundrede, og de sidste par år er kurven begyndt at stige meget stejlt.

NORDJYLLAND:Der sker i disse år en voldsom stigning i anmeldelser af trusler eller vold mod offentligt ansatte. Det viser Rigspolitiets statistik. Hvert eneste år siden 1996 er tallet steget med gennemsnitligt over hundrede, og de sidste par år er kurven begyndt at stige meget stejlt. Mens der i 1996 var 1318 anmeldelser var tallet i 2001 steget til 1936, og i 2002 blev facit 2259 anmeldte sager. Der er ikke udsigt til, at tallet bliver mindre i år. De første seks måneder af 2003 har politiet modtaget 1123 anmeldelser. Statistikken omfatter sager efter straffelovens paragraf 119, som omhandler vold eller trusler om vold mod personer, der arbejder i offentlig tjeneste. Der kan altså være tale om trusler eller vold mod en p-vagt, en socialrådgiver, en politimand eller en pædagog. Mange grupper med lignende hverv er ikke omfattet af statistikken. Det gælder f.eks. privatpraktiserende læger. Af dem bliver 40 pct. udsat for en voldsepisode i løbet af karrieren. Beslutningen i Frederikshavn om at lukke Rådhusets kontorområder for offentligheden er i god samklang med de råd, der gives i en lille håndbog, Vold på Arbejdspladsen, som Det Kriminalpræventive Råd netop har udgivet. Der skal være et modtageområde og venteværelser, som er klart adskilt fra kontorerne. Og samtidig med, at venteværelserne skal være indbydende at se på, skal alt, som kan bruges som kasteskyts, være boltet fast, lige fra blomsterpotter til brochurestativer.