Trussel mod seniorer

Kære beskæftigelsesminister Inger Støjberg I et indlæg (21.5) priser du den nye seniorførtidspension, der er en del af tilbagetrækningsreformen, som regeringen har aftalt med Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Du mener, at seniorførtidspensionen er en hurtig, enkel, smidig og solidarisk mulighed for alle nedslidte borgere med et langt arbejdsliv bag sig.

Desværre kan jeg ikke dele din glæde. Jeg kan heller ikke skjule min bekymring for, om det nu er så godt, som du siger. For mig at se, er der nemlig tale om en særdeles markant forringelse af det nuværende sikkerhedsnet. Faktisk mener jeg, at der er tale om en reel trussel mod alle seniorer, som ikke kan yde hundrede procent på arbejdsmarkedet frem til den nye efterløns- og folkepensionsalder. Mange risikerer at komme til at stå helt uden forsørgelsesgrundlag. Regeringen ændrer nemlig ikke på betingelserne for at få førtidspension. Til gengæld reducerer man gruppen, der kan få tilkendt førtidspension. Man kan ikke forstå rækkevidden i forslaget om seniorførtidspension uden samtidigt at inddrage din nye aftale om ændring af fleksjobordningen. For at få en førtidspension, er det en betingelse at ansøgeren er så invalideret, at hun ikke kan klare et fleksjob. I dit nye forslag om fleksjob er man omfattet af fleksjobordningen, når man blot kan arbejde nogle få timer om ugen. Det indskrænker jo gruppen, som kan få seniorførtidspension voldsomt, når der kun ydes pension til ansøgere, som har meget alvorlige lidelser og absolut ingen arbejdsevne tilbage. Det hjælper i hvert ikke vores nedslidte medlemmer, som ikke kan klare et ordinært job på fuld tid, men i øvrigt kunne få en tålelig tilværelse som seniorer, når de arbejdsmæssige belastninger ophører. Du efterlader dermed de nedslidte seniorer uden seniorførtidspension, uden efterløn og arbejdsløshedsdagpenge, som jo kræver, at man kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. I stedet henvises til fleksjobordningen. Problemet er imidlertid, at der selv ikke i dag ikke findes fleksjob i det nødvendige omfang til nedslidte seniorer, og jeg tror ikke, det bliver nemmere fremover, når fleksjobgruppen samtidigt bliver svagere. Desuden er der lige det problem, at der kun kan udbetales understøttelse (ledighedsydelse) i seks måneder til fleksjobbere, som er fyldt 60 år. Derefter er det farvel til alle forsørgelsesordninger. (Kontanthjælp er ikke en reel mulighed for vore medlemmer pga. regler om formue og ægtefælleindtægt). Det kan næsten ikke blive værre for vore nedslidte seniorer. Derfor vil jeg tillade mig at spørge dig: Er det ikke korrekt, at betingelserne for at få seniorførtidspension er de samme, som vi kender fra den nuværende førtidspension og som skitseret ovenfor? (Dog med den ændring, at kommunerne skal afslutte sagsbehandlingen indenfor et halvt år). Er det ikke korrekt, at gruppen, der kan få seniorførtidspension, vil blive reduceret som følge af regeringens udspil om fleksjob? Hvordan vil situationen være for de seniorer, der får afslag på pension og fleksjob, fordi de ikke er syge nok, men heller ikke kan få dagpenge på grund af manglende rådighed efter a-kassereglerne?