Try Museum byder på gratis glæder

TRY:Try Museum byder i den kommende tid på en række gratis glæder. Det sker som led i Projekt Gratis Adgang, hvor Try Museum sammen med de andre statsanerkendte museer i Vendsyssel, Vendsyssel Historiske Museum, Bangsbomuseet, Skagen By- og Egnsmuseum, Læsø Museum og Sæby Museum, byder gratis indenfor i de to uger op til efterårsferien - hvor der så igen skal betales entré for at komme ind. For Try Museum betyder det, at der i de næste to uger frem til og med lørdag 15. oktober holdes entréfrit åbent hver dag (med undtagelse af mandagene) klokken 13-16. På den sidste af gratis-dagene, lørdag 15. oktober, inviteres de besøgende i øvrigt til at "tømme kommodeskuffen" for så at møde op på museet i Try for enten at vise det fundne frem eller at få mere at vide om dette. Ved samme lejlighed vil også museet fremvise ting, som medarbejderne dér gerne vil vide noget mere om, hvis nogen kan hjælpe med dette. Museet i Dorf Møllegaard holder ikke ligesom Try Museum åbent i den kommende tid. Det hænger sammen med, at der i øjeblikket arbejdes med at restaurere havestuen i stuehuset og bageovnen samme sted. Dorf Møllegaard slår dog dørene op på ny i efterårsferien.