Forsikringsvirksomhed

Tryg-ansatte samles under en hat

Samling sikrer kompetent rådgivning

FREDERIKSHAVN:Forsikringsselskabet Tryg har nu samlet sine aktiviteter under et tag i Vendsyssel. Den umiddelbare konsekvens er, at kontorerne i Skagen og Frederikshavn er lukket og erstattet af et nyt og større i Hjørring. - Men vore mange kunder i Frederikshavn og Skagen behøver ikke at frygte, at servicen forringes. Tværtimod. Beslutningen om at samle aktiviteterne er netop taget for at styrke vores service overfor kunderne, siger centerchef Gitte Larsen. Både privatkunder og erhvervskunderne sikres en bedre og bredere kompetence ved en sammensmeltningen, og det er afgørende i forhold til det opfølgende kundearbejde, fastslår Gitte Larsen. - Vi har valgt at tilknytte erhvervsassurandørerne Ivan Gerner Jensen og Henrik Loumann Kristensen til opfølgning på Skagen-området og de får følgeskab af privatassurandørerne Bo Hansen og Christian Høyer suppleret på kunderådgiversiden af Alice Andreasen, som har betjent Skagenkunderne gennem de seneste 15 år. Frederikshavn-området er allerede i dag betjent erhvervskundemæssigt fra en centralt Vendsyssel-kontor og nu følger så også privatkundesiden, hvor blandt andet Lotte Marquard fortsætter med at betjene privatkunderne, som hun har gjort det i en snes år. Omlægning er sket med virking fra 1. december.