TrygFonden deler ud

LEGATER:Lotte Hillebrandt, der er konstitueret faglig koordinator ved Videnscenter om Epilepsi, har modtaget 250.000 kr. fra TrygFonden. Lotte Hillebrandt skal i samarbejde med fagpersoner på området udarbejde en oplysende film, der handler om epilepsi hos udviklingshæmmede, og som henvender sig til personale, der beskæftiger sig med udviklingshæmmede. Filmen skal belyse effekten af forskellige indsatser på institutioner, hvor man aktivt har arbejdet med epilepsi, og skal samtidig vise eksempler på, hvordan man kan forebygge og tackle nogle af de udfordringer, der er i hverdagen, når man har at gøre med personer med udviklingshæmning og epilepsi. 40.000 danskere er udviklingshæmmede i større eller mindre grad, og heraf har omkring 10-12.000 også epilepsi. Produktionsselskabet tvDOKfilm ved Ulrik Holmstrup har modtaget 700.000 kr. fra TrygFonden til en film om danske vågetjenester. Filmen skal produceres af Ulrik Holmstrup og tilrettelægges af Helle-Vibeke Riisgaard. Udgangspunktet for filmen er de omkring 30 frivillige vågetjenester, som alle forholder sig til, hvordan man støtter døende i livets sidste fase. Filmen vil handle om danske vågekoner, og formålet er at sprede viden og skabe dialog om temaer som omsorg og pleje, når livet er ved at rinde ud. Filmen skal bl.a. vises på DRTV i regi af deres nye satsning "Dansk Akademi", som kombinerer universitetsforelæsninger med dokumentariske skildringer. Global Stories ved producer Ditte Maria Bjerg har modtaget 397.060 kr. fra TrygFonden til projektet MED ANDRE ØJNE. Identitetsprojektet MED ANDRE ØJNE lader børn skifte bl.a. etnicitet og køn for en stund for at lære dem at se verden med andre øjne. Det sker i samarbejde med fem skoler i to kommuner, hvor børn i 6. klasse holder temauger om identitet. Hele forløbet dokumenteres fra første forældremøde til sidste temaugedag og munder ud i en undervisningsfilm.