Tryghed og tillid?

At politiledelsen i Nordjylland i iveren for at drive et måske bedre og måske mere rationelt politi i landsdelen, overvejer at samle til større enheder,...

... kan ikke undre i en tid hvor det ofte anses for bedre, blot det er stort! Tryghed og sikkerhed i hverdagen rangerer meget højt for langt de fleste danskere. Derfor er den folkelige opfattelse af, hvornår der sker forringelser eller forbedringer meget væsentlig at have med i overvejelserne/tankerne, når nye tiltag foreslås og planlægges. Ofte kan modreaktioner og den kritiske røst forudses og det lønner sig næsten altid at lytte seriøst til denne røst. ”Godt begyndt er halvt fuldendt” gælder også i denne sammenhæng. Som medlem af Folketingets retsudvalg har jeg de seneste to år deltaget i den fortløbende debat om politireformen - om behovet for et mere ressourcestærkt og nærværende politi overalt i Danmark. Dette igen fordi tryghed i hverdagen og sikkerheden for at hjælpen er hurtigt fremme, når der bliver behov herfor, er så afgørende. Hensigten med retspolitikken og politiplanlægningen er og bliver at skabe mere reel tryghed for alle danskere, og må altså ikke handle om blot at sikre lavest acceptable serviceniveau. Jeg har stor respekt for, at politiledelsen i Nordjylland skal have frihed til, ud fra faglige vurderinger, at planlægge og organisere hvad denne mener, er bedst for den fremtidige afvikling af politiarbejdet. Dog er det helt afgørende, at politiledelsen ikke er presset af nødvendigheden af at spare penge, men kan tænke frit og visionært. Besparelser har nemlig ikke været det politisk bestemte mål. Folketinget har således gang på gang de seneste få år afsat flere og flere penge til politiarbejdet, og dette for at sikre højere kvalitet og dermed større tryghed for alle danskere – også for vi, der bor langt fra de største byer! Ordsproget ”at smide barnet ud med badevandet” forstår de fleste alvoren og meningen bag. På samme måde som vi ikke nedlægger sygehuse før nye bygninger og senge står klar til at afløse de gamle, således bør vi ej heller ændre trygheds-strukturen i politibetjeningen før en ny er afprøvet og fundet robust og driftssikker. Betjentene med styr på såvel de lokale geografiske som kriminelle forhold anbefaler, at bibeholde de eksisterende stationer i Løgstør og Hobro samt eventuelt gøre brug af fællesledelse. På samme måde som også sygehusene i Farsø og Hobro praktiserer det. Borgerne i Vesthimmerland og Jammerbugt kæmper ikke egoistisk for bevarelse af arbejdspladser, selvom dette kunne være en helt legal bevæggrund, men for at bibeholde kvaliteten i politidækningen. De vil ikke acceptere det forelagte serviceniveau – de gør deres borgerpligt. Jeg deler til fulde deres holdning og vil sikre deres røst i folketingets Retsudvalg!