Forsikringsvirksomhed

TryghedsGruppen - fup eller fakta

Der er valg til TryghedsGruppens repræsentantskab. TryghedsGruppen er det gamle gensidige forsikringsselskab Tryg, som kontrollerer forsikringsselskabet TrygVesta.

Bestyrelsen har hidtil omgivet sig med repræsentanter, den selv har udpeget. I år er der kampvalg. Det har ført til en heftig aktivitet. TryghedsGruppen har forsynet bestyrelsens kandidater med argumenter, der er egnet til at fremkalde undren. Nedenfor følger nogle eksempler. Fup: TryghedsGruppen er garant for et dansk ejerskab til TrygVesta (Henrik Sørensen). Fakta: TryghedsGruppens bestyrelse solgte i 2000 Tryg til et svensk aktieselskab. I 2002 fik TryghedsGruppen skadesforsikringsforretningen tilbage mod at afstå livsforsikringskunderne til Nordea AB. Fup: TryghedsGruppen er et økonomisk sikkerhedsnet for TrygVesta (Anders Rye-Andersen). Fakta: Det er TrygVesta, der understøtter TryghedsGruppen – ikke omvendt. Men det koster 100 kroner for TrygVesta at overføre 45 kroner til TryghedsGruppen. I 2007 måtte forsikringskunderne i TrygVesta betale 3,4 mia. kr. svarende til et tillæg i forsikringspræmien på 26 pct., for at der kunne blive 1,5 mia. kr. til TryghedsGruppen. Fup: TryghedsGruppen er ikke et andelsselskab (Jens Bigum; Kristian Haldrup Nielsen). Fakta: Repræsentantskabet vedtog i 1991 at omdanne det gensidige forsikringsselskab til et andelsselskab (amba) med de til enhver tid værende forsikringskunder som andelshavere. Denne beslutning har repræsentantskabet ikke siden omgjort. Det har det næppe heller kompetence til. Når TryghedsGruppens kommunikationschef nu påstår, at TryghedsGruppen ikke er et amba, men et smba, er det, med et meget mildt ord, manipulation. At skelne mellem et amba og et smba er lige så meningsløst som at skelne mellem en Avensis og en Toyota. Fup: En opløsning af TryghedsGruppen vil føre til et salg af aktierne i TrygVesta (Jens Erik Kristensen). Fakta: Aktierne skal placeres hos forsikringskunderne, ikke i TryghedsGruppen. Kun herved kan man sidestille forsikringskunderne med de eksterne aktionærer, der – i modsætning til forsikringskunderne – end ikke har bidraget med kapital til TrygVesta. Fup: TryghedsGruppens værdier forvaltes ordentligt og fornuftigt (Stine Bosse). Fakta: TryghedsGruppen roser sig af, at den hvert år anvender 350 mio. kr. til almennyttige formål. Men forsikringskunderne betaler hvert år langt større beløb til TryghedsGruppen. Således har TryghedsGruppen anvendt et par milliarder, forsikringskundernes penge, på en meget tvivlsom investering i en nordisk fitnesskæde, der har 90 pct. af omsætningen uden for Danmark. For TryghedsGruppen, hvis medlemmer alle er danske forsikringskunder, er der hverken fornuftigt eller ordentligt. Stem på en af forsikringstagernes egne kandidater.