EMNER

Trykfejl på selvaflæserkort

} I disse dage udsender Løgstør Kommune selvaflæserkort til brugerne under Løgstør Kommunale Vandværk, men her op til jul har sætternissen været på spil. På den ene halvdel af kortene er der byttet om på ”Forventet aflæsning” og ”Forrige aflæsning.” Det største tal skal naturligvis være det forventede. På den anden halvdel står der i nederste linie skrevet ”eisikers” i stedet for ”risikeres”. I øvrigt kan aflæsningen sendes med posten, men der er også muligt at indtaste aflæsningen enten pr. telefon eller internet. Servicetelefonen og internettet er åbent for indtastning hele døgnet i perioden frem til 15. januar. De sidste par år har godt halvdelen af Løgstør Vandværks forbrugere indtastet aflæsningen enten via telefon eller internettet. Løgstør Kommunale Vandværk forsyner ca. 2.000 forbrugere i Løgstør og Rønbjerg med rent drikkevand. Vandet bliver hentet i vandværkets 13 boringer. Fra boringerne udpumpes årligt ca. 450.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere, herunder adskillige industrier.