Redningsvæsen

Trykket stemning i bussen

30 tog bussen til amtsrådsmødet for at se et flertal fjerne ambulanceberedskabet i Brovst

BROVST:Humøret var egentlig godt nok, men stemningen trykket, da 30 Brovst-borgere i går tog bussen til amtsrådsmødet i Aalborg, hvor ambulance-beredskabet var på dagsordenen. Udover de 30 i bussen kom en del Brovst-borgere i egne biler for at overvære mødet. - Deltagerne havde jo den klare opfattelse, at der ikke var så meget at gøre. Inden mødet var det klart for os alle, at der ville være et flertal for at fjerne ambulance-beredskabet i Brovst og erstatte det med en akutbil. Men deltagerne nød udflugten til Aalborg, og derfor var humøret faktisk udmærket - selv om det altså var en meget trist dag for hele Brovst Kommune, siger Jørn Kjær, Skovsgård, som har været med i initiativgruppen, som har kæmpet for at bevare ambulanceberedskabet. Bl.a. har gruppet indsamlet underskrifter. - Men selv om slaget var tabt, så mener vi, det var vigtigt at møde op, så ingen skal være i tvivl om, at vi er utilfredse med den beslutning, der blev truffet, siger han. Han tilføjer, at alle har svært ved at forstå, at Brovst nu bliver et endnu mere udtalt yderområde. - Da vi måtte acceptere nedskæringerne på sygehuset, fik vi at vide, at nu blev vi ikke ramt yderligere i Brovst. Men allerede 14 dage efter kom meddelelsen om, at ambulance-beredskabet skulle fjernes, siger Jørn Kjær. - På den måde fik vi endnu engang understreget, at vi altså ikke kan stole på de politikere, vi har siddende i amtsrådet. Det er helt uforståeligt, at de kan love, at der ikke sker flere forringelser i Brovst-området, og 14 dage senere kommer den næste forringelse. Vi er meget skuffede, siger han. Stort nej Efter halvanden times debat sagde et stort flertal i amtsrådet ja til at fjerne ambulanceberedskabet i Brovst og i stedet indsætte en akutbil. 24 stemte for forslaget, som betyder, at Brovst mister sin ambulance. Fem stemte imod, heriblandt Karsten Højen (S) og Gunhild Bach Nielsen (R). Endelig var der to, som undlod at stemme.