Hospitaler

Trylleri skal lokke læger til Skagen Sygehus

Tre forudsætninger skal i hvert fald opfyldes

SKAGEN:- Jeg tror på, at det godt kan lade sig gøre at tiltrække interesserede læger til de to ledige stillinger på Skagen Sygehus. Den mening har formanden for Foreningen af Speciallæger i Danmark (FAS), dr. med. Karsten Nielsen, der er administrerende overlæge på Patologisk Institut på Aalborg Sygehus afsnit Nord. Karsten Nielsen har således på foreningens vegne deltaget i drøftelserne om den fortsatte sygehusdrift og lægebemanding på Danmarks nordligste sygehus med personalerepræsentanter fra Skagen Sygehus og sygehusledelsen på Sygehus Vendsyssel. Ifølge overenskomsten skal der være seks sygehuslæger til rådighed for at kunne dække det akutte medicinske vagtberedskab alle døgnets 24 timer, og den aktuelle bemandingssituation er, at man i dag kun råder over fire fastansatte sygehuslæger. Det har den konsekvens, at man er nødt til at dække sig ind ved at købe dyre lægevikartimer til mindst det dobbelte af en normal timeløn for at få passet vagterne, og det er ikke i længden en holdbar løsning. Men hvis man så at sige "tryllede" lidt med tingene, så skulle der være en realistisk mulighed for, at tingene faldt i hak. Karsten Nielsen peger dog på, at i hvert fald tre forudsætninger skal være opfyldt, for at hans forudsigelse kan gå i opfyldelse. - Efter min opfattelse er det allervigtigste, at der skal være et fagligt godt miljø på Skagen Sygehus, og det skal forstås på den måde, at der skal være nogle patientkategorier, som lægerne finder interessante at beskæftige sig med diagnosticerings- og behandlingsmæssigt. - Jeg må erkende, at jeg ikke ved, om det er til stede i dag. Men det var der for et halvt års tid siden, og med det, der nu er stillet i udsigt, så skulle det kunne genetableres, hvis det altså ikke er der allerede. Karsten Nielsen peger dernæst på, at der skal være gode løn- og arbejdsvilkår, og det er overenskomsten selvsagt med til at sikre. Ifølge FAS-formanden ligger en gennemsnitlig månedsløn for en sygehuslæge i det vagtlag på ca. 50.000 kr. Endelig mener han, at der også er grund til at fokusere på de familiære og personlige forhold, og hermed sigter han til f.eks. boligforhold, skole- og institutionstilbud og muligheden for, at ægtefællen også kan finde arbejde i området. Karsten Nielsen afviser af principielle grunde at lave eventulle særordninger for Skagen Sygehus' vedkommende angående f.eks. vagtberedskabet, ligesom han også kategorisk afviser, at overenskomsten skulle være for stiv på dette område. - Jeg går ikke med til et skærpet beredskab med mindre end seks mand. Jeg er talsmand for et godt arbejdsmiljø, og vi skal skåne sygehuslægerne, så de ikke bliver udbrændte på jobbet, siger han og tilføjer, at der i sygehuslægeoverenskomsten allerede er indbygget vide muligheder for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse.