Humaniora

TUBA er et nyt tilbud til unge børn af alkoholmisbrugere

TUBA vil styrke selvværd og selvtillid hos unge, der er vokset op i misbrugsfamilier

HIRTSHALS:I Hirtshals har man de senere år fokuseret meget på problemer omkring børn i misbrugsfamilier. Ansatte i det kommunale system har uddannet sig og været på seminar omkring først og fremmest at være opmærksomme på signaler fra børn i denne gruppe, selvfølgelig med henblik på at gribe ind i tide og eventuelt sørge for foranstaltninger, der kan hjælpe såvel barn som famlie. Nu har man i Hirtshals imidlertid for første gang fået et frivilligt og anonymt behandlingstilbud rettet mod unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i en familie med alkoholproblemer, og som har problemer af en sådan art, at de behøver hjælp til at løse dem eller lære at leve med dem på en tilfredsstillende måde. TUBA Hirtshals hedder et to-årigt projekt, der i 2003 satser på at modtage henvendelser fra ca. 20 unge fra Hirtshals og omkringliggende kommuner. TUBA er en forkortelse for Terapi og rådgivning for Unge Børn af Alkoholmisbrugere. Samtidig signalerer forkortelsen, at projektet handler meget om det modsatte af tabu. Baggrund - TUBA er en aktivitet under Blå Kors Danmark og har siden sidst i -97 drevet terapi og rådgivning i København. Da der sidste år kom en rapport herfra med flotte resultater samt en beslutning om at sætte penge af til at udvide projektet til andre byer end København, blev vi interesseret, fortæller lederen af Sund By Hirtshals, Jane Christensen. Sammen med afdelingsleder Alice Thaarup fra Foldbjergcentret præsenterede hun rapporten for Hirtshals Kommunes Misbrugsråd og fik den københavnske leder af TUBA, Alex Kastrup Nielsen, til at komme og fortælle om erfaringerne fra hovedstaden. Resultatet blev, at TUBA Danmark fra årsskiftet nu tilbyder terapi og rådgivning i København, i Århus og i Hirtshals. Et budget for det toårige projekt med ansættelse af en leder og en terapeut blev udarbejdet. Af de ialt 477.294 kr. betaler TUBA Danmark godt halvdelen nemlig 250.318, mens amt og kommune deler resten ligeligt. - Alt efter hvor mange unge, der henvender sig fra nabokommunerne, skal vi vurdere om andre kommuner skal tilbydes at være med - også til at betale, hvis projektet skal fortsætte udover de to år, siger Jane Christensen. Som TUBA-leder i Hirtshals er ansat tidligere leder af sundhedsplejen gennem 13 år Lene Skjelbo. Oveni sine erfaringer fra sundhedsplejen har hun gennemgået en tre-årig uddannelse som familieterapeut. - Jeg mener ikke, man i Hirtshals drikker mere end andre steder. Men vi har problemer, og de forskellige personalegrupper i kommunen er de sidste mange år blevet klædt godt på til at spotte, hvor de er. Men vi har ikke haft egentlige behandlingstilbud før nu, siger Lene Skjelbo. Hun lægger stor vægt på, at tilbuddet er gratis og anonymt. - Her finder jeg, at placeringen ved Sund By Hirtshals på jernbanestationen er ideel. Her færdes en masse mennesker, og TUBA har sin egen indgang. Projektdeltagerne kan selv vælge om de vil gå gennem Sund By's lokaler, eller de vil benytte vores bagindgang, siger Lene Skjelbo. Svigt Begrundelsen for i det hele taget at have TUBA-projekter er, at man hos de involverede mener, at unge med en opvækst i en alkoholfamilie skal have tilbud om hjælp og behandling i lighed med de misbrugere, der har svigtet. Børn der vokser op i et hjem med alkoholmisbrug, er dem der lider mest. De lider under misbruget gennem barndommen, og mange af dem kommer til at lide under det i ungdoms- og voksenlivet. "Han forsvinder - samtidig med at han fylder meget" har en ung pige i TUBA København udtalt om en alkoholafhængig i familien. Kort og præcis får hun dermed fastslået, at den alkoholafhængige efterlader et tomrum, hvor han skulle fylde barnet med nærvær, kærlighed og omsorg. Og der hvor han ikke skulle fylde, fylder han barnet med ansvar, skyld og et kaos af følelser. TUBA-Tilbud Der er efterhånden mere fokus på at hjælpe børnene og familierne, så snart det opdages, at der er et misbrug. Mindre opmærksomhed er der på børnene, når de bliver unge og går ind i voksenlivet. Erfaringerne fra TUBA København er at disse børn af alkoholmisbrugende forældre kan og vil hjælpes. Til det tilbyder TUBA: Rådgivning - Ofte som telefonrådgivning, men også som personlig samtale. Individuel terapi - Længerevarende forløb, som giver mulighed for at gå i dybden og arbejde med den personlige historie. Gruppeterapi: Grupper af op til otte deltagere - Giver mulighed for at arbejde med personlige historier og fælles temaer, der typiske for unge fra alkoholfamilier. Erfaringerne fra TUBA København viser at: de unge, som kan og gerne vil hjælpes, bliver mere kompetente og livsduelige i forhold til at løse de problemer, de møder i livet. de ikke udvikler et misbrug som deres far eller mor. de bærer ikke den negative sociale arv videre til deres egne børn.