Socialforsorg

TUBA og Hirtshals Krisecenter kører videre

Hirts­hals Kri­se­cen­ter er et pri­vat kri­se­cen­ter. Ar­kiv­fo­to

Hirts­hals Kri­se­cen­ter er et pri­vat kri­se­cen­ter. Ar­kiv­fo­to

HIRTSHALS:Foreløbigt frem til udgangen af 2007. I hvert fald så lang tid er politikerne i Ny Hjørring Kommune indstillede på, at TUBA og Hirtshals Krisecenter kører videre i uændret form. TUBA er ”Terapi og rådgivning for Unge Børn af Alkoholmisbrugere” i Hirtshals Kommune. Hirtshals Kommune har indgået en aftale med Blå Kors Danmark vedrørende TUBA, og tilbuddet retter sig til unge og voksne i alderen 14 til 35 år. Hirtshals Kommune yder i dag tilskud til TUBA på 141.709 kr. årligt. Hirtshals Krisecenter har også fået forlænget sin aftale om kommunalt tilskud frem til udgangen af næste år. Krisecentret er privat, og Hirtshals Kommune yder et årligt kommunalt tilskud på 400.000 kr.