Tuborg begaver Nibe Boldklub

Til gengæld vil NB åbne sit kondirum for sponsorerne

NIBE:Vejret var smukt sensommerligt over Nibes fodboldanlæg, da Nibe Boldklub lørdag eftermiddag i forbindelse med hjemmekampen i serie 3 mod Sørup IF havde kaldt klubbens omkring 70 sponsorer til træf. Blandt disse Peter Skipper fra Tuborgfondet, der har skænket klubben kr. 25.000 til indkøb af lydanlæg i form af forstærker, TV og højttalere både ude og inde. Sponsorerne hørte først formanden for sponsorudvalget, Claus Holm, berette om forskellige tiltag, herunder at klubben pønser på at arrangere en fodboldtur for sponsorer, eksempelvis til Parken i forbindelse med en landskamp eller til det tyske. Hans Thorup, fodboldklubbens dynamiske formand, gav en fyldig orientering om status i klubben, og han havde ikke svært ved at fastholde optimismen. Således kunne han oplyse klubbens økonomiske bagmænd, at der siden flytningen til det nye stadion har været en konstant, til tider voldsom fremgang i medlemstallet, der er vokset med 140, fortrinsvis børn, siden de nye, flotte rammer blev taget i brug. Det har selvsagt fået betydning for aktiviteterne, og NB-formanden var glad for at kunne udmelde, at den indsats, man har gjort for at højne kvaliteten i børne- og ungdomsafdelingen, har båret frugt i form af bedre resultater og i det hele taget bedre trivsel for medlemmerne. -Vi har gjort meget for at styrke trænerstabens kvalifikationer og i det hele taget klubbens struktur, og jeg kan love, at der fortsat vil blive tilført ungdomsafdelingen ressourcer, så vi kan blive endnu bedre gearet til kravene, fastslog Hans Thorup. Mere specifikt kunne han glæde de fremmødte med, at bestyrelsen har besluttet at åbne klubhusets kondirum for sponsorerne, gerne i forbindelse med oprettelse af en egentlig motionsklub. Et tiltag, som han venter sig en del af og betragter som en passende noget-for-noget-ordning i forhold til sponsorerne, som han ikke lagde skjul på, også i en breddeklub er af afgørende betydning.