Nørresundby

Tulip vil lukke i Brønderslev

BRØNDERSLEV:Tulips overtagelse af Gøl Pølser i Svenstrup blev skæbnen for Tulips forædlingsafdeling i Brønderslev. Alt tyder på, at Tulip lukker sin afdeling i Brønderslev med årets udgang, og dermed kommer 69 medarbejdere uden arbejde. Dog tilbydes nogle af de ansatte at flytte til andre Tulip-afdelinger, ligesom der bliver tilbud om omskoling. Tulip har ønske om at samle produktionen på færre og større enheder, og den politik kommer til at gå ud over fabrikken i Brønderslev, der er lille i forhold til andre forædlingsafdelinger. Produktionsdirektør Brix Jørgensen fra Tulip bekræfter, at der er indledt forhandlinger, der fører til, at fabrikken i Brønderslev lukkes, og det vil efter al sandsynlighed ske til årsskiftet.En del af produktionen er allerede flyttet væk fra Brønderslev, hvor der producerer specielt spegepølser, røgvarer samt skinker.Mange af skinkerne fra Brønderslev-afdelingen er havnet på russiske middagsborde. Hvis lukningen bliver en realitet - som alt tyder på - vil en æra være slut. Oprindeligt var der svineslagteri på stedet, men efter en fusion blev slagtningen flyttet til andre afdelinger af det daværende Wenbo. Men forædlingen blev placeret i Brønderslev. Da fusionen Sundby-Wenbo blev en realitet, havde Brønderslev-fabrikken fortsat en betydelig rolle. Forædlingen foregik for en stor dels vedkommende i Brønderslev og Nørresundby. I øvrigt var Brønderslev gennem flere år hovedsæde for Sundby-Wenbo, der havde administration i Brønderslev, men den flyttede i forbindelse med en ny fusion til Randers.