Tumult og trusler på caféen

40-årig narkoman nåede frem, før han blev hentet af politiet

HOBRO:En 40-årig narkoman og mangeårig vaneforbryder fra Hobro risikerer en ny længerevarende frihedsstraf efter tumult og verbale trusler på værestedet Cafe Madam Blå i Hobro. Her havde den 40-årige i forbindelse med et besøg givet sig selv en hovedrolle ved at gå amok og true værkstedslederen med bål, brand og en masse andre ulykker. - Jeg skal nok få fat i dig, smadre dit hovede og skære halsen på dig over, havde den 40-årige bl.a. råbt efter værkstedslederen. Hovedet ville han smadre med en granitsten, som han havde i sin knyttede hånd. Det hele blev dog lykkeligvis ikke til noget. Flere af stedets øvrige brugere lagde sig imellem og fik talt den 40-årige til besindelse. Inden da havde han dog også nået at true dem med samme makabre skæbne. Anmeldelsen for trusler undgik den 40-årige imidlertid ikke, men da sagen blev behandlet i Hobro Ret, nægtede han sig skyldig, Til gengæld blev sagsforløbet bekræftet af både værkstedslederen og to andre vidner. Udover episoden fra værestedet var den 40-årige også tiltalt for butikstyveri i Føtex og for hæleri ved at have købt nogle bluser, som stammede fra et tyveri. De to forhold erkendte han sig skyldig i. Anklageren, politifuldmægtig Anneke Hyllested, krævede den 40-årige idømt en ubetinget frihedsstraf på ikke under otte måneders fængsel. Rettens afgørelse lader dog vente på sig nogen tid endnu. Den 40-årige skal på begæring af sin forsvarer først gennemgå en mentalundersøgelse. Selv om den 40-årige kender vejen til Hobro Ret ganske godt, nåede han i øvrigt ikke frem til tiden, da hans sag skulle behandles. Dommere, domsmænd, forsvarer og anklager ventede forgæves. Efter et kort samråd med domsmændene afsagde dommer Søren Ejdum derfor kendelse om anholdelse af den 40-årige. Det blev der givet besked om til politiet, men netop som betjentene var klar til at rykke ud, dukkede den 40-årige op.