Kirkholt

Tung og hurtig trafik plager beboere

Brønderslev Kommune har modtaget en klage fra beboere på Søhedenvej - de føler sig generet af hurtig og tung trafik til og fra grusgraven. Arkivfoto

Brønderslev Kommune har modtaget en klage fra beboere på Søhedenvej - de føler sig generet af hurtig og tung trafik til og fra grusgraven. Arkivfoto

KIRKHOLT:Beboere på Søhedenvej er plaget af tung og hurtig trafik fra grusgraven i området. En problemstilling der ikke er ny for Brønderslev Kommune. I første omgang har kommunen forsøgt at afhjælpe problemet ved at sætte skilte op med 50 km/t. Men ifølge den nye klage fra beboer på Søhedenvej overholdes hastighedsbegrænsningerne ikke. ”Som dengang bad vi om at få anlagt en form for chikane - eventuelt to brøndrør forskudt for hinanden. Det skulle ikke vælte jeres budget”, hedder det i brevet stilet til Brønderslev byråd. Beboerne oplyser, at trafikken fra grusgraven ved Søhedenvej begynder klokken 5.30 og fortsætter til klokken 18 og til tider midnat. - I første omgang forsøgte vi med hastighedsbegrænsning. Men det ser ud til, at der fortsat er problemer. Vi gør selvfølgelig politiet opmærksom på problemet, og samtidig anmoder vi Materielgården gennemføre en trafikmåling, så vi får konkretiseret problemstillingen. Efterfølgende undersøger vi muligheden for flere tiltag. Den tunge trafik fra grusgraven kan selvfølgelig virke belastende for beboerne. Samtidig skal vi sikre, at varerne kan komme frem, siger udvalgsformand Karsten Frederiksen.