Tunge aktører bag hospiceplanerne

Med et nyt samarbejde håber initiativtagerne at få politikerne i tale, så planerne i Hadsund kan blive realiseret

Her på grunden, hvor der tidligere var Skovpavillon, ønsker Stinne og Martinus Sørensens Fond det nye hospice placeret. ARKIVFOTO

Her på grunden, hvor der tidligere var Skovpavillon, ønsker Stinne og Martinus Sørensens Fond det nye hospice placeret. ARKIVFOTO

HADSUND:Planerne om et hospice i Hadsund får nu officiel opbakning fra Hjerteforeningen, Dansk Sundhedsinstitut, Aalborg Universitet og Sundheds CVU Nordjylland. De nævnte parter har indgået et samarbejde med de hidtil kendte aktører, Stinne og Martinus Sørensens Fond, der for næsten halvandet år siden tog initiativet til et hospice i Hadsund, samt Mariagerfjord Kommune, der støtter ideen og bidrager økonomisk til realiseringen. De nye aktører bidrager ikke økonomisk, men de fire nytilkomnes engagement anses for at spille en vigtig rolle over for regionerne. - Driftsaftaler med regionerne er stadig en forudsætning for, at projektet kan realiseres, men det et vigtigt signal, at en bred kreds af eksperter bakker op og tilkendegiver, at der er behov for vores tilbud. Hvis jeg var politiker, ville jeg lytte meget til, hvad eksperterne mener, siger projektkoordinator Ole Bang. For initiativtagerne er der tale om et afgørende skridt hen imod etableringen af et hospice. - Vi har bejlet til de nævnte institutioner igennem hele det første år, siger en tilfreds Ole Bang. Stinne og Martinus Sørensens Fond etablerede sidste sommer fonden Den Selvejende Institution Hospice Mariager Fjord og Center for Lindrende Indsats, hvis opgave er at skaffe mindst 35 millioner, som etableringen af et hospice ventes at koste. Behovet dokumenteres Mens fonden er optimistisk med hensyn til at skaffe etableringskapitalen, så har det hidtil knebet med at få regionerne til at indgå aftaler om driften. Håbet er, at det nye samarbejde kan dokumentere behovet for et hospice over for politikerne i de nord- og midtjyske regioner. Ifølge Hjerteforeningens sundhedschef, Ingrid Willaing er der stort behov for det planlagte hospice. Især fordi det skal specialisere sig i patienter med hjerte- eller lungesygdom ud over de cancerpatienter, der ifølge statistikken lægger beslag på de eksisterende danske hospice-pladser. - Vi ved, at en stor gruppe hjerte-karpatienter ikke får tilbudt efterbehandling efter indlæggelse på hospital. Vi ved også, at alvorligt syge hjertesvigtpatienter er en overset gruppe, der ofte ikke får den nødvendige støtte og lindring i den sidste tid. Begge grupper kan få gavn af den specialviden og pleje, som Hospice Mariager Fjord vil tilbyde, siger Ingrid Willaing. Hun indgår i det rådgiverpanel, som Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Hospice Mariager Fjord og Center for Lindrende Indsats har oprettet. Rådgiverne skal tilføre hospicet den nødvendige ekspertise. Ud over det faste personale satser man nemlig på såkaldt telemedicin. Ved hjælp af lyd og billeder vil fagfolk overføre data og kommunikere med specialister, som befinder sig andre steder i landet. Her vil Aalborg Universitet være tovholder og bidrage med udvikling af de ny værktøjer, oplyser Ole Bang. Det forventes, at Mariager Fjord Rehabiliteringscenter og Hospice står klar til at modtage de første patienter i 2009.