Tunge køretøjer får deres egen p-plads

Lastbilerne får deres egen p-plads på Sadelmagervej.

Der er ikke for mange pladser til køretøjer i Thisted by, og da slet ikke til pladskrævende lastbiler og campingvogne. Men det bliver der nu rådet bod på, idet Thisted Kommune er ved at etablere en speciel p-plads til disse køretøjer. Den kommende p-plads etableres ved en erhvervsudstykning ved Sadelmagervej i Silstrup. Ingeniør Tobias Geertsen, Thisted Kommunes tekniske forvaltning oplyser, at den nye p-plads bliver på 2900 kvadratmeter. Indhegnet plads Den nye p-plads betyder også, at ejerne af de store køretøjer kan være rimeligt sikre på, at køretøjerne kan stå i fred for tyve. Blandt andet etableres der et trådhegn om hele pladsen, ligesom der bliver belysning. Erhvervsudstykningen består af i alt fire grunde, hvoraf den nye p-plads altså lægger beslag på den ene. En anden grund er bebygget, mens der er to ledige grunde. Grusbelagt plads Udstykningen omfatter også anlæg af kloak og en asfalteret sidevej til p-pladsen. Det samlede projekt har et budget på 1,2 mio. kr. P-pladsen bliver ikke så fin og strømlinet, som p-pladser normalt er, idet den vil blive grusbelagt. Arbejdet udføres af Thisted Entreprenørforretning.